Francouzská policie; Foto: Pulux11 / Wikimedia Commons

Francouzská policie; Foto: Pulux11 / Wikimedia Commons

Zahraniční

LE FIGARO: Poslanci bijí na poplach, radikální islám pronikl do francouzské policie

Poslanci francouzského Národního shromáždění Éric Diard a Éric Poulliat uskutečnili rozsáhlý průzkum ohledně pronikání radikálního islámu do francouzských státních institucí, píše francouzský list Le Figaro (viz ZDE).

Desítky let trvající průzkum

Základ průzkumu poslanců tvoří sledování růstu radikálních islamistických nálad ve Francii za dobu několika desetiletí. List píše, že kartotéka osob, jež jsou sledovány v rámci programu prevence terorismu, dnes obsahuje 21 039 jmen, z toho 10 092 lidí je aktivně sledováno. Víc než 1 500 z nich „vykonává nebo vykonávalo práci, která se dá označit za „zranitelnou“ buď kvůli její podstatě (pozemní nebo letecká doprava, soukromá bezpečnostní služba), anebo kvůli jejich kontaktům s lidmi. Co se týče práce s radikálními náladami příslušníků státní bezpečnosti a pořádkových orgánů, dospívají poslanci ve své zprávě k optimistickému závěru, pokud však jde o městskou policii a soukromé bezpečnostní agentury, je to celkem jinak. Autoři průzkumu uvádějí, že kontrola v těchto strukturách je méně přísná nehledě na to, že zaměstnanci nesou odpovědnost za bezpečnost a mohou být vyzbrojeni.

Odhalování a prevence extremismu jinde chybí

Autoři zprávy konstatovali také, že neexistuje vyspělá politika v prevenci a odhalení extremistických nálad ve zdravotnictví. Poslanci navrhli, aby v těchto odvětvích byla zřízena speciální funkce „referentů pro radikalizaci“, kteří by informovali příslušné instance o radikálních náladách zaměstnanců, anebo uživatelů jejich služeb. Zvláštní pozornost je v této zprávě věnována extremistickým náladám v sportovním prostředí, kde se radikální islamismus projevuje v různých formách, počínaje kolektivní modlitbou v šatnách (i během soutěží), a konče požadavky o výhradně halal stravě a nošení podvlékaček ve sprchách. Dost často se stane, že sportovci odmítnou pozdravit soupeře a odůvodňují to tím, že se mohou poklonit pouze Alláhovi. Stále více jich nosí během soutěží a tréninku dlouhé legíny, hidžáby a závoje, a to z povolení vedení sportovních federací nehledě na existenci pravidel, jež to zakazují. Některé sportovní kluby nepouštějí ženy, anebo jim zakazují trénink ve stejném čase s muži. „Federace bojových umění dokonce požádala svého technického ředitele, aby při sestavení rozvrhu přihlížel k náboženským svátkům,“ sdělili autoři průzkumu.

Rudolf Hruboň