Předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov; Foto: Úřad prezidenta Ukrajiny / Wikimedia Commons

Předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov; Foto: Úřad prezidenta Ukrajiny / Wikimedia Commons

Zahraniční

KYJEVSKÝ REŽIM chce zakázat na Ukrajině ruštinu

Předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov v pátek řekl, že ruský jazyk by měl být na Ukrajině zcela zrušen, a poznamenal, že dosažení porozumění s rusky mluvící částí ukrajinského obyvatelstva prý představuje hrozbu pro stát.

“Porozumění je nebezpečné”

“Ruský jazyk obecně by měl z našeho území zmizet jako prvek nepřátelské propagandy a vymývání mozků naší populace,” řekl Danilov v národní talk show. Danilov tvrdil, že „vyprávění“ o nutnosti dosáhnout vzájemného porozumění s rusky mluvícími Ukrajinci je pro stát vysoce nebezpečné. “Zasadit sem tyto ruské příběhy je velmi, velmi nebezpečná věc. Pravděpodobně musíme porozumět kdo jsou, co jsou zač. Podívej, my od nich nic nepotřebujeme, ať se jich zbavíme. Ať jdou do svých bažin a kvákají ve svém ruském jazyce,“ prohlásil Danilov.

Rodný jazyk 30% Ukrajinců

Na základě sčítání lidu v roce 2001 označilo ruštinu za svůj rodný jazyk přes 14,3 milionů Ukrajinců, tedy téměř 30 % populace země. Od puče na Majdanu v roce 2014 přijal Kyjev řadu zákonů a nařízení zaměřených na regulaci a omezení používání ruského jazyka v televizi a na veřejných místech, včetně vzdělávání a sektoru služeb. Diskriminace ruskojazyčného obyvatelstva vedla na Ukrajině k občanské válce, která vyústila v prohlášení nezávislosti Doněcké a Luhanské lidové republiky a nakonec i žádost Rusku o pomoc při obraně proti ukrajinské agresi.

Zpracoval Rudolf Hruboň