Domácí

KVERULANT.ORG: Sedm let nepřetržitého porušování zákona o regulaci reklamy v České televizi

Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Ten zakazuje reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz již přes sedm let obchází a označuje reklamu za “sponzorování vysílání”. Uvádí se to na serveru Kverulant.org (viz ZDE).

Diváci jsou obtěžováni reklamou, přestože platí koncesionářské poplatky

Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. V záležitosti porušování zákona bylo na Českou televizi učiněno již několik podání, zatím bohužel bez úspěchu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je bezmocná

RRTV se již v minulosti vyjádřila ke stížnostem, např. v tomto duchu:

Zdroj: Kverulant.org

Česká televize bez skrupulí

V listopadu 2018 již ČT zahodila poslední skrupule a vysílala těsně před Večerníčkem reklamu zaměřenou na děti již ani neoznačenou jako sponzorství pořadu. Přitom podle zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 48, odstavec (2), písmeno a) nesmějí televize vysílat reklamu, která mravně ohrožuje děti a mladistvé tím, že přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. A podle písmena b) televize dokonce ani nesmí přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb.

Veřejnoprávní televize vydělává na reklamě stamiliony

Přestože Česká televize disponuje díky povinně placeným koncesionářským poplatkům dostatečně velkými finančními zdroji ve výši až 7 miliard ročně, vydělává nemalé částky z reklamy:

Zdroj: Kverulant.org

Ředitelem České televize je bývalý komunista

Arogance, s jakou ČT přistupuje k (ne)dodržování zákonů v této zemi, ovlivňuje asi i to, kdo stojí v jejím vedení. Od září 2011 ji totiž vede bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným členem Komunistické strany Československa 20. září 1989. Historik Petr Blažek k tomu před časem uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, svědčí to o jeho, dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“

-rh-