Ilustrace: Sociální sítě

Ilustrace: Sociální sítě

Domácí

KRIMINALIZACE svobodných názorů. NCOZ varoval před alternativními médii

“Činnost takzvaných alternativních médií je hrozbou do budoucna”, varuje policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve své výroční zprávě za loňský rok (viz ZDE).

Zprávy údajně na hranici zákona

Tato média totiž podle centrály mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých čtenářů, diváků či posluchačů. Centrála ale neuvedla, která média řadí mezi alternativní. “Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují i příspěvky balancující na hranici trestněprávní odpovědnosti ve smyslu šíření poplašných zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holokaustu,” shrnula centrála.

Pozitivní vztah k Rusku jako problém

NCOZ také zmínila, že řada alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Rusku, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. “Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence,” uvedla.

Jako záminka boj proti nenávisti

Jako záminku pro snahy o postupné omezování svobody slova a kriminalizaci odlišných názorů uvádí zpráva tzv. “boj proti nenávisti”. NCOZ v této souvislosti upozorňuje na údajné loňské nenávistné projevy na internetu, které měly být spojené s hanobením či s výzvami k násilí v souvislosti s etnickým a rasovým původem nebo politickým a náboženským přesvědčením. Většina takových případů se měla stát na sociální síti Facebook. “Cílem těchto útoků jsou především uprchlíci, osoby muslimského vyznání anebo osoby s různými politickými názory a postoji nebo naopak osoby, které se těchto skupin veřejně zastávají,” tvrdí centrála.

Rudolf Hruboň