Ilustrační foto: governortomwolf / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: governortomwolf / Wikimedia Commons

Zahraniční

KORONAVIRUS: V rámci boje proti nákaze přijala Evropská komise nové normy

Evropská komise přispěla do boje proti koronavirové nákaze tím, že přijala nové harmonizované normy pro zdravotnické prostředky. Informovala o tom na oficiálních stránkách Evropské unie (viz ZDE).

Reakce EK na šíření nákazy koronavirem

Evropská komise přijala rozhodnutí o harmonizovaných normách, které výrobcům umožní uvádět na trh vysoce účinné prostředky na ochranu pacientů, zdravotnických pracovníků a občanů obecně. Díky těmto normám bude postup posuzování shody těchto prostředků s předpisy rychlejší a méně nákladný. Tyto revidované harmonizované normy hrají při současné pandemii koronaviru klíčovou úlohu, protože se týkají kritických prostředků, jako jsou:

  • zdravotnické obličejové masky
  • operační roušky, pláště a oděvy
  • mycí a dezinfekční zařízení
  • sterilizace

Rozhodnutí přijmout tyto harmonizované normy pro zdravotnické prostředky představuje další opatření, které EK přijala v reakci na šíření nákazy koronavirem. Dále se na naléhavou žádost Komise Evropský výbor pro normalizaci a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice spolu se všemi svými členy dohodly na zpřístupnění řady evropských norem pro některé zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky.

Rudolf Hruboň