Ilustrační foto: 	Mohsen Atayi / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Mohsen Atayi / Wikimedia Commons

Zahraniční

KORONAVIRUS: Evropu drtí nezodpovědnost

Současná koronavirová epidemie ukázala v plné nahotě, jak nekoordinovaně k ní přistupují jednotlivé státy světa. Od extrémně přísných opatření, která však přináší výsledky, až po nepochopitelnou benevolenci, která zabíjí ve velkém.

Čína epidemii rychle zvládla

Od vypuknutí nákazy byla Čína v nejhorší situaci. Do té doby neznámá nemoc začala ohrožovat stovky milionů lidí a hrozila katastrofa gigantických rozměrů. Za cenu tvrdých represivních opatření se však Číně podařilo epidemii poměrně rychle zkrotit a obrátit situaci ve svůj prospěch. Od krátkodobého nedostatku zdravotnických prostředků se opět vrátila do role jejich hlavního producenta a postupně taky obnovuje ekonomiku.

Západ se utápí v nezodpovědnosti

Přístup mnohých vyspělých západních zemí k nákaze je od začátku diskutabilní. Bez mezinárodní koordinace každá země postupuje jinak a vytváří tak další problémy v boji s nákazou. Ty země, které nepochopitelně váhají s důraznými opatřeními, vytvářejí vhodnou inkubační dobu pro další šíření viru i do zemí, které postupují zodpovědněji. Nepochopitelný je tak postup zemí jako Německo, Francie nebo Velká Británie, kde začínají křivky nakažených a umírajících strmě stoupat. V této souvislosti musíme ocenit zodpovědný přístup naší vlády.

Evropská unie selhala

Tristní je selhání všech orgánů Evropské unie, která by měla být právě v takovýchto chvílích koordinačním centrem společného postupu. Zcela nepochopitelně se EU zcela stáhla do ústraní a ústy předsedkyně Evropské komise Ursuly von Leyen se dokonce pokusila zbavit zodpovědnosti s tvrzením, že boj proti koronaviru je záležitost jednotlivých zemí. Evropská unie tak ukázala v plné nahotě svou totální nefunkčnost v krizových situacích. Pokud se nemohou jednotlivé členské státy spolehnout na koordinaci a solidaritu mezi jednotlivými státy, na co vlastně máme EU? Bude nám úplně stačit evropské sdružení volného obchodu, jako tomu bylo před lety.

Rudolf Hruboň