Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Společnost

KORONAVIRUS: Evropská unie navrhuje vyhlášení DNE OPTIMISMU

Evropská unie přispěla k boji proti koronaviru originálním způsobem, když skupina europoslanců navrhla vyhlášení Dne optimismu na 27. května (viz ZDE).

Návrh usnesení Evropského parlamentu o Evropském dni optimismu:

Evropský parlament, s ohledem na článek 143 jednacího řádu: 

A. vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu USD;

B. vzhledem k tomu, že podle výzkumu prováděného WHO se deprese do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě; vzhledem k tomu, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každým rokem dramaticky stoupá: zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů; vzhledem k tomu, že ze zjištění vyplývá, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozoruhodně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče;

vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen „Evropským dnem optimismu“, jehož hlavním účelem by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu.

Rudolf Hruboň