Kaliningrad; Foto: Wikimedia Commons

Kaliningrad; Foto: Wikimedia Commons

Zahraniční

KOMENTÁŘ: Západ dusí ruský Kaliningrad. Zapomněl na západní Berlín

Litva 18. června zastavila průchod zboží podléhajícího sankcím, které je přepravováno v tranzitu po železnici z Ruska do Kaliningradské oblasti. 21. června vyšlo najevo, že omezení se dotknou i kamionové dopravy. Rusko je připraveno k odvetným opatřením.

Litva se schovává za EU

Litva tvrdí, že republika nezavedla žádná jednostranná ani dodatečná omezení, ale pouze „důsledně uplatňuje sankce EU“ a sankce zavedla po konzultaci s orgány Evropské unie, které ji v tomto rozhodnutí podporují. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis ale prohlásil, že by se Rusku neměly dělat žádné ústupky, protože „to by mohlo být považováno za projev slabosti“. Umožnění dopravy zboží a osob mezi územím Ruska a jeho exklávou, Kaliningradskou oblastí, je přitom garantováno mezinárodními smlouvami od konce druhé světové války, kdy na základě postupimské konference připadl Kaliningrad tehdejšímu Sovětskému svazu.

Vzpomínky na západní Berlín

Západní stratégové postupu proti Rusku přitom jakoby zapomněli na historii západního Berlína, bývalé západní exklávy na území tehdejší Německé demokratické republiky. Po neshodách ohledně společné ekonomické politiky na území Berlína mezi vítěznými mocnostmi po konci druhé světové války tehdy zavedl Sovětský svaz blokaci pozemního přístupu do západních sektorů rozděleného města. Berlínská blokáda trvala od od 23. června 1948 do 12. května 1949. Během této doby byl západní Berlín zásobován letecky. Sovětský svaz zjistil, že blokace není řešením sporů a po necelém roce ji zrušil.

Zásobování Kaliningradu po moři

V současné situaci sice může Rusko zajistit zásobování Kaliningradu po moři, je to ale zdlouhavější a nákladnější. Proto žádá Litvu, resp. Evropskou unii o zrušení omezení přepravy zboží určeného pro Kaliningradskou oblast. V opačném případě je Moskva připravena přistoupit k blokaci zboží určeného pro pobaltské země dopravovaného přes území Ruska, hlavně ze zemí Asie. Z Evropské unie již přicházejí signály, že by omezení zavedená vůči Kaliningradu mohla být zrevidována, resp. zrušena. Jedinou podmínkou má být, aby přepravované zboží bylo určeno pro použití pouze v Kaliningradské oblasti.

Zdroj: Wikipedia.org (Kaliningrad, Berlínská blokáda)

Rudolf Hruboň