Ekonom Lukáš Kovanda; Foto: Repro YouTube Czech Fund

Ekonom Lukáš Kovanda; Foto: Repro YouTube Czech Fund

Ekonomika

KOMENTÁŘ: Rozepře mezi Prahou a Pekingem mohou Česko stát až 23 miliard

Probíhající rozepře Číny a Prahy se promítnou do českého hrubého domácího produktu negativně, čímž poškodí tuzemskou ekonomiku. Výše škody bude závislá na intenzitě rozepře v nadcházející době, zamýšlí se v komentáři pro portál iDNES Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund (viz ZDE).

Ekonomická spolupráce se sníží

I ve světle zhoršujícího se vztahu Spojených států a Číny je třeba předpokládat, že dojde k útlumu ekonomických vazeb Číny a Česka, které je vojenským spojencem Spojených států a musí tak následovat americkou politiku. I Čína vedle obchodní války s USA čelí problémům, které existují zcela nezávisle na obchodní válce a zhoršování vztahu se Západem, například enormnímu zadlužení tamní podnikové sféry.

Postižen bude export zboží i služeb

Zhoršení vztahů mezi Prahou a Čínou poznamená zejména přímé exportéry do Číny. Poškozeni budou například tuzemští vývozci chemických látek, čerpadel, elektronických zařízení či motorových vozidel nebo jejich částí. Neblaze dotčena bude také obchodní výměna v segmentu služeb, kde na straně českého vývozu hraje prim segment cestovního ruchu. S poklesem zájmu čínských turistů o Česko a snížením jejich útrat v tuzemsku za ubytování, stravování či třeba suvenýry a nákupy dalšího zboží budou spojeny náklady, které mohou dosáhnout až dvaceti miliard korun, odhaduje ekonom.

Snížení čínských investic

V Česku se také kvůli rozepři neuskuteční v příštích dvou letech část přímých zahraničních investic Číny, které by se tu jinak realizovaly. V roce 2018 podle údajů CzechInvestu narostly přímé zahraniční investice Číny v ČR o 3,7 miliardy korun. Rozepře Prahy a Číny tak mohou připravit v příštích dvou letech českou ekonomiku o přímé zahraniční investice Číny v souhrnu za 2,5 miliardy korun. Celkově tak v důsledku rozepří s Čínou může česká ekonomika v letech 2020 a 2021 přijít v souhrnu až o 23 miliard korun.

Rudolf Hruboň