Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL/SPOLU); Foto: kdu.cz

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL/SPOLU); Foto: kdu.cz

Domácí

KOMENTÁŘ: Lidovci se chtějí vypořádat s minulým režimem. Zapomněli, že mu také sloužili

Lidovci se chtějí pomstít lidem, kteří byli spojeni s minulým režimem. Mají přijít o část důchodu. Novelu příslušného zákona už předložil jejich předseda Marian Jurečka do Poslanecké sněmovny.

Pomsta po 32 letech

Předseda opozičních lidovců Marian Jurečka chce snížit důchody tzv. “exponentům” komunistického režimu v Československu. Lidem, kteří působili ve stanovených funkcích, například ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako takzvaná doba pojištění.

Jurečka ke zdůvodnění svého návrhu uvádí, že osoby, které se podílely na perzekuci občanů nebo na potlačování lidských práv, například straničtí pracovníci nebo pracovníci bezpečnostních složek, byly za své služby prý nadprůměrně odměňovány. Šlo nejen o nadprůměrné platy, ale i o sociální výhody pro ně a rodinné příslušníky nebo o záruky vyšších starobních i výsluhových důchodů. Tato privilegia jsou však údajně podle něj nezasloužená, nespravedlivá a nemorální. Za cíl svého návrhu označil Jurečka odejmout výhody poskytované v důchodovém systému bývalým vrcholným představitelům komunistické moci a jejího aparátu v bezpečnostních složkách.

Lidovci zapomněli na kolaboraci s komunisty

Seznamy těchto osob jsou už připraveny, aniž by o novele rozhodl parlament. Rejstřík těchto osob by vytvořil Ústav pro studium totalitních režimů a ten by vydával potvrzení o době služby. Zápis v rejstříku by byl vyloučený ze soudního přezkumu. Přezkoumatelné by bylo až potvrzení ústavu, pokud by dotčený člověk zažaloval rozhodnutí příslušné instituce o snížení důchodu. Lidovce motivují jisté věci se společným jmenovatelem. Volby. Lidovci se svým voličům chtějí ukázat jako zásadoví bojovníci za demokracii. Možná tím také chtějí skrýt nepříjemnou pravdu, a to, že Československá strana lidová byla aktivním členem orgánu minulého režimu, Národní fronty.

Zpracoval Rudolf Hruboň