Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Zahraniční

KOMENTÁŘ: Evropská unie – od jednotného trhu k tragické frašce

Management vakcinace v Evropské unii je typickou ukázkou fungování celé EU — je to tragická fraška, v níž vystupují tupí a neschopní ideologové. Uvádí se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

EU nebyla vždy občanům odcizeným kolosem

Mnoho liberálů má krátkou paměť, ale EU nebyla vždy tím obrovským a svým občanům vzdáleným kolosem, kterým se v posledních letech stala. Během éry, kdy byla EU skromněji pojmenovaná jako “Evropské společenství” – tehdy probíhala spolupráce ekonomik několika zemí v rámci jejich uhelného, ​​ocelářského a jaderného průmyslu – Evropa dosáhla čtyř svobod: svobody pohybu lidí, kapitálu, služeb a zboží. Navzdory nedostatkům a nesčetným nedokonalostem tento společný – nebo, chcete-li, jednotný – trh významně a podstatně přispěl ke svobodě a prosperitě Evropanů. Původní evropský společný trh byl v každém směru v souladu s konstruktivní ideou Jeana Monneta “mír díky prosperitě”.

Chyba byly představy o politické jednotě

Problém byl v tom, že ideologové všech barev nebyli spokojeni s touto ideou Evropy jako s pouhým nástrojem, který měl v podstatě pouze ekonomickou povahu. Ne, podle nich bylo nutné přidat i politickou Evropu, sociální Evropu, společnou evropskou obranu, evropskou zahraniční politiku, ekologickou Evropu a dokonce i geopolitickou Evropu. Tento vývoj spočíval v první řadě v rozvrácení evropských institucí, aby plnily kromě svých ekonomických cílů i úkoly, které jim byly cizí, například “společnou zahraniční politiku”, která nikdy nebyla ničím jiným než žvaněním. Jak mohou mít “společnou zahraniční politiku” tak rozdílné země jako jsou např. Velká Británie, Rakousko a Portugalsko?

Evropské instituce unikají demokratické kontrole

Evropské instituce unikají demokratické kontrole, protože EU zůstává v první řadě mezivládní organizací, a to evropským institucím umožňuje postavit ideologii nadevše. Rozhodovací procesy mají v EU převážně charakter procesů mezinárodní organizace a rozhodování je založeno na principu rovnosti členských států. Zásadu rovnosti států a zásadu rovnosti občanů ale nelze v současných institucích EU sladit. Nic nemůže být dále od pravdy; jako mezivládní organizace EU není, nikdy nebyla a nikdy nebude demokracií. Mezinárodní organizace je vždy primárně smlouvou mezi vládami; to, že do takového systému přidáme volený “Evropský parlament” s velmi omezenými pravomocemi, nezmění její zásadně mezivládní fungování.

EU je nejen nákladná, ale také neefektivní

EU nestačí to, že je zbytečná a nákladná — v případě očkování proti COVIDu-19 nám ukázala i to, jak je příšerně a tragikomicky neefektivní. Například společnost AstraZeneca EU jen jednoduše “informovala”, že do konce března 2021 nebude schopna dodat počet vakcín, v jaký EU doufala – a za který zaplatila. Vedoucí představitelé EU “zuřili”, že společnost AstraZeneca plní své dodávky pro britský trh, a nikoliv pro EU. EU nejenže není schopná přinutit výrobce vakcín, aby dodrželi své závazky, ale ani je vystavit nějakému postihu. Selhání EU je katastrofální. V Evropě představovala problém jak výroba, tak distribuce vakcíny a EU v obou ohledech naprosto selhala. Evropský očkovací program nyní výrazně zaostává za americkým programem a za očkovacími programy Izraele a pobrexitové Velké Británie zaostává ještě více.

Neschopné a ustrašené evropské elity

Podle současných dat bude v Evropě návrat k normálu trvat o rok déle než ve Spojených státech a Velké Británii. Rok 2021 se v Evropě nese ve znamení vysokých rozpočtových schodků, bankrotů a osobních tragédií. To vše je předzvěstí obrovského hospodářského poklesu EU v porovnání se zbytkem světa. Management vakcinace v EU je typickou ukázkou fungování celé EU — je to tragická fraška, v níž vystupují tupí a neschopní ideologové. Elity EU jsou slabé, zbabělé a ustrašené, protože vědí, že ve skutečném demokratickém smyslu slova nikoho nezastupují – nejsou demokraticky zvolené, nejsou transparentní a nikomu se nezodpovídají. Jsou v konečném důsledku jen loutkami vlád, které se navzájem nikdy neshodnou – a jen ony samotné jsou legitimní a skutečně demokratické: zvolené, transparentní a odpovědné.

Cestou je zpětná redukce funkcí EU

Občané EU také nemají žádný mechanismus, jak někoho odvolat z vysoké funkce v EU, pokud by si to přáli. Jako jediná možnost záchrany Evropy nám zdravý selský rozum radí zredukovat EU zpět jen na jednotný trh a jednotný evropský prostor bez vnitřních hranic a jiných regulačních překážek volného pohybu zboží a služeb a odstranit nefunkční ideologickou a politickou nadstavbu. Ideologická arogance evropských institucí a jejich ideologických loutkovodičů nás však posunuje naprosto opačným směrem — směrem k stále užší centralizaci — na úkor evropských občanů a jejich životně důležitých zájmů.

Redakčně zpracoval Rudolf Hruboň