Ilustrace: Sociální sítě

Ilustrace: Sociální sítě

Zahraniční

KOMENTÁŘ: EU chce nařizovat Evropanům, co si mají myslet

Z iniciativy Evropské unie se nedávno konal v různých evropských městech první tzv. Evropský týden mediální gramotnosti. Jeho průběh vyvolal oprávněné obavy, že první obětí politiky EU v oblasti mediální gramotnosti bude různorodost názorů a svoboda projevu. Píše se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

Zavádění cenzury pod záminkou “mediální gramotnosti”

Podle vyjádření Evropské Komise: “Mediální gramotnost je nástrojem, který posiluje postavení občanů, zvyšuje jejich povědomí a pomáhá čelit účinkům dezinformačních kampaní a falešných zpráv (fake news) šířících se prostřednictvím digitálních médií.” Podle Iniciativy EU proti dezinformacím: “Vystavení občanů velké škále dezinformací, včetně zavádějících nebo přímo nepravdivých informací, je pro Evropu velkou výzvou. Tato iniciativa EU proti dezinformacím obsahuje také akční plán na posílení boje proti dezinformacím v Evropě i mimo ni…”

Jak naučit Evropany “správnému myšlení”

Výše uvedené iniciativy samozřejmě existují vedle všech ostatních opatření, která EU zavedla s cílem “naučit” Evropany správnému myšlení… Mezi tato opatření patří Kodex postupů proti dezinformacím, který netransparentní a nekontrolovatelní internetoví obři – Facebook, Google, Twitter a Mozilla – podepsali v říjnu 2018, spolu s “Kodexem chování upravujícím boj proti on-line šíření nezákonných projevů nenávisti” z roku 2019. Evropané nyní zjevně potřebují další nepostradatelné pokyny Evropské komise, aby se naučili, jak správně chápat, číst a interpretovat zprávy, ať už se jedná o zprávy z tradičních zdrojů nebo z internetu.

Zneužití boje proti nenávistným projevům

Důvody, jak a proč se stalo úkolem byrokracie EU, učit Evropany, co mají číst a co si mají myslet, jsou poněkud obskurní. Pro některé evropské vůdce není ale ani tato dělostřelecká kanonáda byrokratických opatření ovlivňujících myšlení Evropanů dostačující. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno přednesl projev, ve kterém navrhl zřídit orwellovsky znějící Evropskou agenturu na ochranu demokracie: “Měli bychom mít evropská pravidla, která by vypudila z internetu veškeré podněcování k nenávisti a násilí, protože naše úcta k jednotlivci je základem naší civilizace důstojnosti.” A stejně jako vždy zůstává nedořešeno, kdo bude určovat, co má být vnímáno jako “nenávist”. Na základě předchozích zkušeností se dá očekávat, že nenávistné bude všechno, co bude v rozporu s politikou lídrů EU. “Člověk si tedy klade otázku, zda je tato forma evropské cenzury tím, co by chtěl Macron prostřednictvím svého orwellovského plánu rozšířit i do zbytku Evropy”, uzavírá Gatestone Institut ve svém článku.

Redakčně upravil Rudolf Hruboň