Ilustrace: Pixabay.com

Ilustrace: Pixabay.com

Společnost

KOMENTÁŘ: Chvála nacionalismu

Kniha proslulého izraelského filosofa Yorama Hazonyho Ctnost nacionalismu obletěla svět a pod titulem Chvála nacionalismu dorazila i k nám. Komentář k jejímu vydání zveřejnil na serveru Novinky politolog, překladatel a pedagog Alexander Tomský (viz ZDE).

Ctnost nacionalismu

“Základní ctností nacionalismu je vzájemná oddanost neznámých lidí, s nimiž nás spojují společné dějiny, jazyk a dávná utrpení při založení a obraně národního státu, takže je lze považovat za jakousi širší rodinu, a tato loajalita umožňuje, aby ti, kdo prohráli volby, uznali legitimitu vlády, se kterou hluboce nesouhlasí. Abstraktní občanská práva a demokracie soudržné společenství nevytvoří, buď se stát rozpadne jako u nás či v Jugoslávii, nebo nějaká větší menšina ustanoví krutou diktaturu, jak se stalo v Sýrii a Iráku,” zamýšlí se Tomský.

Výhody národních států

“Řád národních států má v porovnání s impériem zásadní výhodu, jeho drobné války se týkají menšin a hranic, vlastenectví není dobyvačné, neusiluje o zničení a podrobení sousedního národa. Národní zájem klade politikům meze, omezené zdroje mají využívat k prospěchu národa a nikoli k riskantním výbojům. Jen imperiální války ve jménu univerzální ideologie se vedou až do naprostého vyčerpání. Jestliže demokracii umožňuje výlučně národní stát, nemáme jinou volbu. Národní loajalita totiž pomáhá usmíření mezi třídami, zájmy i náboženstvím a utváří zázemí pro kompromisní nenásilnou politiku,” uzavírá svůj komentář Alexander Tomský.

Zpracoval Rudolf Hruboň