Andrej Babiš; Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons

Andrej Babiš; Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons

Domácí

KOMENTÁŘ: Babišovo rozhodnutí ohledně České televize vyvolává spoustu otázek

Včerejší tweet Andreje Babiše, ve kterém vyzývá poslance hnutí ANO ke schválení Výročních zpráv České televize, vyvolal u spousty jeho příznivců překvapení a rozčarování. Navíc formulace jeho prohlášení vyvolává otázky ohledně důvodů, které ho k této výzvě vedly.

Dlouhodobá kritika České televize

Jak sám Andrej Babiš píše, byl v minulosti často k práci České televize velmi kritický. Někteří její novináři se totiž zapojili do cílených útoků vůči jeho osobě a členům jeho rodiny. Proto je nyní velmi překvapivé, že Babiš nevyužije jedinou možnost, jak něco změnit v činnosti České televize. Po neschválení dvou Výročních zpráv by totiž byla odvolána Rada České televize a byla by zde možnost do ní zvolit skutečně kvalifikované osobnosti a jejím prostřednictvím zahájit hloubkovou kontrolu hospodaření České televize.

Neprůhledné hospodaření

Současná Rada ČT je totiž poplatná stávajícímu vedení ČT v čele s ředitelem, bývalým komunistou Petrem Dvořákem. Rada schválí jakoukoliv zprávu a vůbec nezkoumá, jak ČT skutečně hospodaří a zda jsou veřejné prostředky, ze kterých je ČT financována, vynakládány účelně a hospodárně. Česká televize získá totiž z koncesionářských poplatků až astronomických 7 miliard korun ročně. Její výkony a počet odvysílaných hodin televizních programů však neobstojí v porovnání s náklady a výkony konkurenčních soukromých televizních stanic.

Pijavice přisáté na zdroje veřejných prostředků

Na Českou televizi se jako pijavice přisály spousty spřátelených “umělců” a firem, které z ní vysávají za netransparentních podmínek desítky a stovky milionů korun. Ať už jsou to “umělci”, kteří jsou si dobře vědomi, že by v soukromém sektoru neuspěli a nebo by dostali za svá “díla” podstatně méně zaplaceno, než od České televize, a nebo externí firmy, od kterých si Česká televize objednává za přemrštěné ceny různé služby, které by si vzhledem k její velikosti a počtu zaměstnanců měla zajišťovat sama.

Česká televize jako skanzen socialistického “hospodaření”

Jelikož má Česká televize zajištěn ze zákona pravidelný přísun obrovských částek peněz, není nijak nucena skutečně se svěřenými veřejnými prostředky hospodařit. Není nucena se chovat tržně a optimalizovat své náklady, protože pokud jí již nyní obrovské peníze nebudou stačit, neváhá začít lobovat za další navýšení plateb od každé domácnosti v republice vybavené televizním přijímačem. V ekonomické oblasti se jedná o jeden z posledních pozůstatků socialistického typu “hospodaření”, při kterém nezáleží na efektivitě, ale pouze na libovůli managementu.

Důvody Babišova obratu jsou neznámé

Andrej Babiš svým prohlášením vyvolal ve všech spoustu otázek a to nejen pro překvapivý názorový obrat, ale hlavně kvůli tomu, že ho zatím nijak nezdůvodnil. Je možné, že chce zabránit odporu tzv. demokratických sil, které by neschválení Výročních zprávy prezentovaly jako Babišův útok na nezávislost ČT a demokracii a neváhaly by organizovat v období před blížícími se eurovolbami proti Babišovi demonstrace. A nebo (popř. současně) chce tímto Babiš získat pro hnutí ANO více pravicově orientovaných voličů, z nichž někteří v posledních měsících přecházejí k ODS, popř. Pirátům. Je otázkou, zda se mu toto taktizování v konečném důsledku vyplatí a zda nakonec více voličů takovýmito nepochopitelnými a hlavně nevysvětlenými kroky neztratí.

-rh-