Bývalý americký prezident Donald Trump; Foto: Voice of America, Wikimedia Commons

Bývalý americký prezident Donald Trump; Foto: Voice of America, Wikimedia Commons

Ekonomika

AROGANCE: ‘Kdo je silnější, má pravdu’ – USA chtějí rozdělit WTO

Obchodní válka proti zbytku světa, kterou zahájil Donald Trump v tomto roce, by mohla v konečném důsledku vést k rozdělení či zániku Světové obchodní organizace (WTO).

Historie

WTO je mezinárodní organizace sídlící v Ženevě. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu. Primárním úkolem organizace je rovnost v rámci otevřeného trhu. Snaží se členským státům poskytnout mechanismus, pomocí něhož mohou země redukovat obchodní bariéry.

Když byla WTO vytvořena, předpokládalo se, že politika nemůže žádným způsobem zasahovat do ekonomiky: země, které uznaly ekonomickou otevřenost společnosti, budou navzájem obchodovat a spolupracovat a Světová obchodní organizace jim bude radit, jak provádět správné reformy. A vše začne snížením dovozních cel.

Volný obchod? Ne, neslyšel jsem

Spojené státy však nepovažují za nutné dodržovat pravidla. Washington přistoupil k zahájení protekcionismu a hrubě porušil zákony o volném obchodu, čímž vyvolal světovou obchodní válku. Donald Trump se snaží snížit schodek obchodní bilance USA porušováním mezinárodní norem a jakoby neznal více termín volný obchod..

WTO v ohrožení

Nadějí všech obětí je Světová obchodní organizace. Nakonec se ale může stát obětí obchodní války samotná WTO, protože v takovém prostředí se stává dysfunkční.

V memorandu, které vydala Evropská komise, se uvádí: „Prezident Trump provedl přímý útok na WTO, což zničilo pokrok v mezinárodních obchodních vztazích za posledních deset let, a navrací se ke kultu brutální síly.“

Odborníci nevylučují, že v případě pokud budou struktury WTO podřízeny Washingtonu, bude mít tato organizace tendenci k rozhodování ve prospěch Spojených států, což by mohlo vést k úplnému zhroucení organizace a hledání alternativy.

Hrozba globální recese

Ekonomové varují: politika Washingtonu povede k „obchodní apokalypse“, která pravděpodobně vyvolá další globální recesi. Protekcionismus negativně ovlivní ceny a dostupnost produktů v dodavatelských řetězcích firem z různých zemí. To způsobí pokles obchodu a bolestivě zasáhne globální ekonomiku.

Rudolf Hruboň