JUDr. Jiří Vyvadil; Foto: Profil Jiřího Vyvadila na sociální síti

JUDr. Jiří Vyvadil; Foto: Profil Jiřího Vyvadila na sociální síti

Domácí

Jiří Vyvadil podal TRESTNÍ OZNÁMENÍ v kauze údajného ruského agenta

Advokát Jiří Vyvadil podal trestní oznámení pro podezření na šíření poplašné zprávy na týdeník Respekt, jeho redaktora Ondřeje Kundru a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Text trestního oznámení uvádíme v plném znění.

Podezřelí: 1. Ondřej Kundra, redaktor týdeníku Respekt
2. Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí
3. Týdeník Respekt

1. podezřelý sepsal dne 26.4.2020 s následnou aktualizací dne 28. 4. 2020 článek v týdeníku Respekt pod názvem Cestovatel s jedem: Před třemi týdny přicestoval na Letiště Václava Havla z Ruska muž s ruským diplomatickým pasem. Čekalo na něj auto zdejšího ruského diplomatického sboru a odvezlo ho na ambasádu v pražských Dejvicích. Zdroje Respektu tvrdí, že pasažér cestoval s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin. Bezpečnostní složky o příletu cestovatele věděly a muže vyhodnotily jako bezprostřední riziko pro dvojici českých politiků, jejichž kroky v posledních měsících vyvolaly hněv Moskvy.
Jde o starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, který nechal odstranit z Dejvic sochu kontroverzního ruského vojevůdce Ivana Koněva, a pražského primátora Zdeňka Hřiba, jehož úřad nechal přejmenovat náměstí před ruskou ambasádou po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Oba muži dostali po příletu zmíněného cestovatele celodenní ochranu.
Ke Kolářovu trestnímu stíhání vyzval v Rusku ministr obrany Sergej Šojgu poté, co prezident Putin podepsal zákon o poškozování válečných hrobů a pomníků. Bronzový Koněv stál v Praze od roku 1980, pro část Pražanů jde ale o nepřijatelnou oslavu člověka spoluzodpovědného za poválečné zatýkání a deportace československých občanů ruského původu, kteří sem utekli před Stalinem. Jim Kolář přestěhováním sochy z veřejného místa do depozitáře vyhověl. Cestovatel s jedem, tvrdí zdroje Respektu, má být příslušník ruské tajné služby. Další jeho kolegové se podle informací ze stejného zdroje měli před měsícem a půl vydat z Ruska do různých míst Evropy. Ruští agenti dosud v Evropě vraždili převážně nepohodlné příslušníky ruské diaspory, ale pokusili se otrávit i několik Evropanů. Ohrožení pro Koláře může být velké. Je tudíž otázka, co kromě ochranky udělá pro jeho ochranu český stát. Z vrcholných představitelů se zatím veřejně k věci nevyjádřil nikdo a to je nepřijatelné. Podporu starosty by měla deklarovat celá vláda v čele s premiérem. A je načase uvažovat o vypovězení ruského velvyslance s částí zdejšího početného diplomatického sboru, jehož řady naplňují zpravodajští důstojníci, kteří jsou životu nebezpeční pro české občany.”
Na tuto zprávu zareagovala ruská strana protestní notou, proti nepodložené informaci, že ruská ambasáda připravuje atentát na české politiky.
Na tuto nótu zareagoval druhý podezřelý, plně podpořil ničím nepodložené informace obsažené ve zmíněném článku 1. podezřelého s tím že s tím, že je nepřípustné zpochybňování svobody slova. Jinými slovy bral tento článek jako pravdivý a okamžitě zaútočil na ruskou stranu.
Postup 2. Podezřelého je zcela neakceptovatelný a jen navazuje na jeho předchozí lživé tvrzení, kdy například uváděl, že není porušována smlouva o přátelství a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, která ve svém čl. 21 výslovně zavazuje Českou republiku zajistit přístup k válečným hrobům i památníkům. Stejně tak nepravdivě uváděl, že pomník S.I.Koněva není válečným hrobem jakkoli to jednoznačně vyplývá ze zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. podezřelý tak bezprecedentně jednoznačně podporuje tézi, že Rusko vyslalo do České republiky agenty s cílem zavraždit Koláře či Hřiba. Tyto hrátky tajných služeb jsou známé. Mohou obstát pro šíření nenávisti proti národům či v politice, kdy se pravda neposuzuje, ale nemohou obstát v realitě života. Vše připomíná nechvalně známou akci údajné otravy s Novičokem otce a dcery Skripalových, která nikdy nebyla prokázána, nikdy nebyl umožněn veřejný výslech údajných obětí, aby skutečná pravda byla zjištěna. Jediným cílem, tak jako v tomto případě bylo vyvolání nepřátelství k Rusku a otrávit atmosféru v České republice.
Podle § 357 odst. 1, 4 a) se zločinu Šíření poplašné zprávy dopustí ten, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
Jednání obou podezřelých je mimořádně velmi závažné, protože se jej dopustili v situaci, kdy Česká republika, tak jako celý svět zažívá snad nejdramatičtější období od II. Světové války v důsledku koronavirové pandemie, kdy přirozeně už tak široká veřejnost se cítí ohrožena.
Trvalé útoky na Rusko, počínaje protiprávním odstraněním pomníku S.I.Koněva i pamětní desky na Staroměstské radnici vyvolává hněv proti jeho pachatelům tedy Ondřejovi Kolářovi a ostatním zastupitelům Prahy 6 i primátorovi Hřibovi. Oba podezřelí tak vědomě a úmyslně celkovou atmosféru ohrožení jen vyostřují.
S ohledem na jejich trvalé nenávistné protiruské postoje i výši trestní sazby by bylo na místě uvažovat rovněž o uvalení vazby, neboť v jejich případě existuje reálné nebezpečí, že budou v obdobné trestné činnosti pokračovat.
Oznamovatel ponechává na úvaze městského státního zastupitelství určit místní příslušnost toho kterého obvodního státního zastupitelství. Přichází v úvahu jak sídlo Ministerstva zahraničních věcí, tak i sídlo deníku Respekt.

V rozsahu v jakém byl spáchán předmětný trestný čin, je odpovědná jako právnická osoba i Týdeník Respekt. Bude-li pokračovat v šíření těchto nepravdivých (poplašných) zprávách oznamovatel žádá, aby podle § 33 odst. 1 bylo rozhodnuto o dočasné pozastavení žurnalistické činnosti týkající se údajného pokusu ruské ambasády o likvidaci Hřiba i Koláře.

Zpracoval Rudolf Hruboň