Uprchlický tábor ve městě Adiyaman v Turecku; Foto: UNHCR

Uprchlický tábor ve městě Adiyaman v Turecku; Foto: UNHCR

Zahraniční

IMIGRACE: Turecko vyhrožuje, že opět pustí uprchlíky do Evropy

Turecko pohrozilo, že pokud nebude tureckým státním příslušníkům povoleno ​​cestovat do Evropské unie bez víz, tak znovu otevře stavidla masové migraci do Evropy. Uvádí se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

Turecko si vynucuje splnění slibu EU

EU souhlasila s liberalizací vízového režimu v rámci Migrační dohody mezi EU a Tureckem v březnu 2016, v níž se Ankara zavázala zastavit příliv migrantů do Evropy. Migrační dohoda, která vstoupila v platnost 1. června 2016, byla spěšně sjednána unijními lídry, protože EU tehdy zoufale potřebovala dostat pod kontrolu krizi, během které se v roce 2015 přivalilo do Evropy více než milion migrantů. V rámci dohody se EU zavázala zaplatit Turecku 6 miliard eur, poskytnout bezvízový styk 82 milionům tureckých občanů a znovu zahájit přístupové rozhovory. Turecko se na oplátku zavázalo, že zastaví příliv migrantů do Evropy a že převezme zpět všechny migranty a uprchlíky, kteří se dostanou z Turecka do Řecka nelegálně. V současné době se v Turecku nachází přibližně 3,5 milionu migrantů a uprchlíků – zejména Syřanů, Iráčanů a Afghánců. Pokud by k tomu dostali příležitost, tak by se pravděpodobně mnoho z nich snažilo dostat do Evropy.

EU údajně neplní dohodu s Tureckem

Turečtí politici ale EU opakovaně obviňují, že dohodu nedodržuje, zejména pokud jde o liberalizaci vízového režimu a vstupu do EU. Evropští představitelé trvají na tom, že ačkoliv Turecko oslabilo tok migrantů, tak dosud nesplnilo všechny požadavky pro liberalizaci vízového režimu. Ministři zahraničí členských zemí EU se navíc 15. července 2019 rozhodli pozastavit rozhovory na vysoké úrovni s Ankarou jako součást sankcí uvalených na Turecko kvůli tomu, že pokračuje v průzkumných vrtech pro těžbu ropy a zemního plynu u pobřeží Kypru. Evropští představitelé mohou oprávněně zaujmout vůči Turecku tvrdý postoj, ale pokud bude Ankara chtít, tak může Evropské unii způsobit velké problémy. Pokud EU Turecku zamítne bezvízový styk a Turecko na oplátku otevře stavidla migračním tokům, mohly by do Evropy opět začít proudit stovky tisíc migrantů z Afriky, Asie a Středního východu. Zdá se, že Evropa se ocitla v pasti a nemůže zvítězit.

Vstupem Turecka hrozí oficiální islamizace EU

Turecku bylo poprvé slíbeno členství v EU v září 1963, když podepsalo “Asociační dohodu”, jejímž cílem bylo vytvoření společné celní unie, která měla předcházet budoucímu přijetí Turecka do EU. Turecko formálně požádalo o členství v EU v dubnu 1987 a přístupové rozhovory začaly v říjnu 2005. Přístupové rozhovory s Tureckem o jeho vstupu do EU uvázly na mrtvém bodě v prosinci 2006 poté, co turecká vláda odmítla otevřít turecké přístavy a letiště pro zboží z Kypru. Od té doby byly rozhovory několikrát obnoveny a zase přerušeny, ale přístupový proces byl zastaven mimo jiné hlavně kvůli opozici Francie a Německa. Pokud by Turecko vstoupilo do Evropské unie, tak by se v EU stalo zemí s nejvyšším počtem obyvatel a sesadilo by tak z této pozice Německo. Největším členským státem EU by se stal muslimský stát. Někteří evropští představitelé varovali, že přijetí Turecka do EU způsobí “implozi” a “islamizaci” Evropy.

Redakčně upravil Rudolf Hruboň