Sovětská pěchota útočící s podporou tanků T-34 u města Kalač; Foto: Wikimedia Commons

Sovětská pěchota útočící s podporou tanků T-34 u města Kalač; Foto: Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Před 80 lety obklíčila Rudá armáda u Stalingradu 250 tisíc Němců

Operace Uran byla vojenská operace Rudé armády za druhé světové války, která proběhla na východní frontě v oblasti Stalingradu. V rámci ní byla 23. listopadu 1942 obklíčena německá 6. armáda pod vedením generála Pauluse.

Závěrečná fáze bitvy o Stalingrad

Operace byla naplánována v září 1942 generály Žukovem, Vasilevským a Stalinem. Šlo o závěrečnou fázi bitvy u Stalingradu. Zahájena byla dne 19. listopadu 1942 útoky Jihozápadního a Donského frontu severně od Stalingradu na postavení 3. rumunské armády. Hlavním účelem operace bylo osvobodit město a obklíčit silné německé vojenské uskupení ve Stalingradu. Maximální součinnost všech tři frontů (Jihozápadního, Stalingradského a Donského) během této mohutné vojenské operace zajišťovali z titulu své funkce zástupci Hlavního stanu vrchního velení generálové Žukov a Vasilevskij. O den později se k útoku připojily i jednotky Stalingradského frontu jižně od města, které zaútočily na další rumunský úsek fronty (4. rumunský armádní sbor). 23. listopadu se jednotky postupující oběma směry setkaly u města Kalač na Donu, následkem čehož německá 6. armáda zůstala obklíčena ve Stalingradu, což vedlo k její pozdější likvidaci a posléze i k její kapitulaci.

Němci nedokázali své vojáky zachránit

Záchranná operace wehrmachtu, která měla vysvobodit obklíčená vojska 6. armády, dostala název Operace Zimní bouře, sovětská likvidace vojsk obklíčené německé 6. armády pak nesla krycí název Operace Prsten. Ve stalingradském obkličovacím kotli zůstalo přibližně 250 tisíc německých vojáků, které kromě útoků Rudé armády z vnějšku kotle velmi trápilo i nedostatečné letecké zásobování (podařilo se letecky přepravit pouze 94 tun materiálu namísto 500 tun požadovaných denně) a třeskutá ruská zima. Vojáci umírali hladem, vyčerpáním a v důsledků nemocí, zejména úplavice.

Němečtí zajatci pochodující před budovou obilného sila ve Stalingradu; Foto: Wikimedia Commons

Operace Zimní bouře, kterou se snažil wehrmacht vyprostit obklíčená vojska, byla Rudou armádou odražena. Sovětská vojska kotel postupně zmenšovala, obklíčenou německou 6. armádu zatlačila až do stalingradských trosek, obkličovací kotel nakonec rozdělila na dvě části (jižní a severní), jižní část kotle se vzdala 31. ledna 1943, severní o dva dny později 2. února 1943. Do sovětského zajetí padlo přibližně 91 tisíc vojáků, z nichž byla většina ve velice zuboženém stavu. Pouze pět tisíc se po 2. světové válce vrátilo zpět domů do Německa.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň