Národní kulturní památník Ploština; Foto: Pornero / Wikimedia Commons

Národní kulturní památník Ploština; Foto: Pornero / Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Před 78 lety vypálili Němci obec Ploština

Ploština je zaniklá pasekářská osada obce Drnovice, nedaleko Valašských Klobouk na Moravě, kterou 19. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali.

Osadníci byli upalováni zaživa

V malé osadě spolu s okolními pasekami žilo přibližně padesát občanů. Akci provedla mj. zvláštní jednotka SS „Josef“, jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve Vizovicích a jejíž mužstvo tvořili mladí Slováci, příslušníci Hlinkovy gardy. V Ploštině bylo zaživa upáleno 24 osob, další tři osoby byly popraveny, jedna osoba byla umučena při výslechu. Jako jediný přežil Jan Machů. Do konce války byl zazděn v cihlové kupě u sousedů.

Ploštinská tragédie v umění a publicistice

O této události píše v knize Smrt si říká Engelchen spisovatel Ladislav Mňačko, který byl na sklonku války členem partyzánského oddílu Ploština. Nejpůvodnějším dokumentem o Ploštinské tragédii je publikace PLOŠTINA ŽALUJE!, kterou sepsal a v roce 1947 vlastním nákladem vydal újezdský kněz Vladimír Růčka. Odlišný pohled na tragédii a roli partyzánů nabízí televizní hraný dokument Ploština – krvavá paseka (2003).

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň