Josif Stalin, Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill na konferenci v Teheránu v roce 1943; Foto: Wikimedia Commons

Josif Stalin, Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill na konferenci v Teheránu v roce 1943; Foto: Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Před 78 lety chtěli západní spojenci napadnout Sovětský svaz

USA a Velká Británie plánovali brzy po skončení druhé světové války v Evropě napadení sovětských vojsk v evropských zemích. Vytvoření plánů pod názvem Unthinkable (“Nemyslitelný”) na agresi proti bývalému spojenci nařídil britský premiér Winston Churchil.

Překvapivý útok 

První ze dvou plánů předpokládal překvapivý útok na sovětské síly rozmístěné v Německu, aby spojenci „uvalili vůli západních spojenců“ na Sověty. Náčelníci štábu byli znepokojeni tím, že vzhledem k obrovské velikosti sovětských sil rozmístěných v Evropě na konci války a pocitu, že sovětský vůdce Josif Stalin byl nespolehlivý, existovala sovětská hrozba pro západní Evropu. Sovětský svaz musel ještě zahájit svůj útok na japonské síly, a tak jedním z předpokladů ve zprávě bylo, že pokud by západní spojenci zahájili vůči SSSR otevřené nepřátelství, Sovětský svaz by se místo toho s Japonskem spojil proti nim. Hypotetické datum zahájení spojenecké invaze do sovětské Evropy bylo naplánováno na 1. července 1945. Plán předpokládal překvapivý útok až 47 britských a amerických divizí v oblasti Drážďan , uprostřed sovětských linií. To představovalo téměř polovinu ze zhruba 100 divizí dostupných v té době britskému, americkému a kanadskému velitelství.

Neuskutečnitelný plán

Tento plán byl britským náčelníkem štábů považován za vojensky neuskutečnitelný kvůli očekávané až 2,5-násobné převaze divizí sovětských pozemních sil v Evropě a na Středním východě k 1. červenci, kde se měl konflikt očekávat. Většinu útočné operace měly provést americké a britské síly, stejně jako polské síly a až 10 znovu mobilizovaných divizí bývalého německého Wehrmachtu (!). Jakýkoli rychlý úspěch mohl být způsoben pouze samotným překvapením. Pokud nešlo dosáhnout rychlého úspěchu před začátkem zimy, mělo se za to, že spojenci by byli oddáni dlouhodobé úplné válce. Ve zprávě ze dne 22. května 1945 byla proto tato útočná operace vyhodnocena jako „nebezpečná“.

Prozrazení

V červnu 1945 vrchní velitel sovětské armády maršál Georgi Žukov náhle nařídil sovětským silám v Polsku, aby se přeskupily a připravily své pozice na obranu. Podle profesora univerzity v Edinburghu Johna Ericksona, operace Unthinkable pomáhá vysvětlit, proč to udělal. Pokud byly plány operace předány sovětskou špionáží do Moskvy, vysvětlovalo by to náhlé rozkazy seskupit a připravit se na obranu, je však možné, že důvodem byla sovětská nedůvěra vůči západním spojencům. Kdyby Sověti skutečně věděli, že západní spojenci plánují možný útok, prvek překvapení by byl ztracen dříve, než by začaly operace proti Rudé armádě, což by dále snížilo šance na úspěch operace Unthinkable. V roce 1946 se mezi spojeneckými a sovětskými okupovanými oblastmi Evropy vyvíjelo dále napětí a konflikty, které byly považovány za potenciální spouštěče nového širšího konfliktu – studené války.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň