Ilustrační foto: Arz / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Arz / Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Před 103 lety vznikla naše státní vlajka

30. března 1920 byla vyhlášena a uznána podoba oficiální vlajky Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992. Od roku 1993 vlajku převzala samostatná Česká republika. V době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních vlajek používajících klín na světě.

Vlajka samostatného Československa

Po vyhlášení nezávislé a unitární Československé republiky roku 1918 vyvstal problém mít jako nezávislý stát vlajku, která by mohla stát reprezentovat ve světě. Zpočátku se používala dvojbarevná bíločervená vlajka. Speciálně určená komise dostala na popud univerzitního profesora G. Friedricha roku 1919 úkol vytvořit návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik návrhů, ze kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil návrh na horizontální bikolóru, která byla doplněna modrým klínem, který sahal do 1/3 vlajky. Autorem tohoto návrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa. Po úpravách byl klín prodloužen a sahá do 1/2 vlajky. Po zániku federativního Československa původní československou vlajku převzala Česká republika jako jeden z nástupnických států.

Popis a výklad barev vlajky

Oficiální výklad významu barev a podoby vlajky není v zákonech obsažen. Bílá, červená a modrá samy o sobě jsou však jakožto státní barvy také státním symbolem, ač zákon nestanoví, jakými způsoby je lze používat. Červenobílá bikolóra je tradičním symbolem Čech, modrý klín býval někdy vykládán jako symbol Slovenska, po přisvojení vlajky Českou republikou jako symbol Moravy, která pod modrou barvou v historii vystupovala na bojištích.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň