Turecká armáda; Foto: Wikimedia Commons

Turecká armáda; Foto: Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: 48 let Turecko okupuje severní Kypr. Západ to toleruje

Před 48 roky zahájilo Turecko invazi na Kypr jako odpověď na kyperský státní převrat z července téhož roku. Invaze proběhla ve dnech 20. července až 18. srpna 1974 a výsledkem je od té doby okupace cca 40% rozlohy ostrova.

Obrana “zájmů” turecké menšiny

Turecko zdůvodnilo invazi ochranou Turků žijících na ostrově. V červenci 1974 zaútočily turecké jednotky a obsadily 3 % rozlohy ostrova předtím, než byl vyhlášen klid zbraní. V srpnu 1974 další turecký postup vyústil v zabrání 40 % ostrova. Linie příměří ze srpna se stala nárazníkovou zónou OSN, které se říká „Zelená linie“.

Exodus obyvatel

Více než jedna čtvrtina obyvatel Kypru byla vyhnána z okupované severní části ostrova, kde do té doby tvořili 80 % obyvatelstva kyperští Řekové. O rok později došlo také k migraci 60 000 kyperských Turků z jihu na sever. Turecká invaze skončila rozdělením ostrova podle Zelené linie, která dělí Kypr i v současnosti. Roku 1983 vyhlásila nezávislost tzv. Turecká republika severního Kypru (Severokyperská turecká republika), ačkoliv je dosud uznána pouze Tureckem.

Západ Turecko nijak nepotrestal

Mezinárodní komunita považuje území Turecké republiky severního Kypru za území patřící Kyperské republice, které je nezákonně okupováno tureckými oddíly. Přestože šlo o jednoznačné porušení mezinárodního práva, západní státy zůstaly pouze u slovního odsouzení invaze. Turecko nikdy nečelilo v souvislosti s okupací žádným sankcím apod.. Vysvětlení je jednoduché – Turecko jako člen NATO je přes všechny kontroverze stále důležitým spojencem Západu v zastrašování Ruska a proto ho nebudou zbylí členové Severoatlantické aliance nikdy zásadně kritizovat, ať udělá cokoliv.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň