Generál Petr Pavel; Foto: Dominique A. Pineiro / Wikimedia Commons

Generál Petr Pavel; Foto: Dominique A. Pineiro / Wikimedia Commons

Domácí

GENERÁLA PAVLA podporuje milionář, který obchoduje s Čínou

Bývalého generála Petra Pavla, který letos zahájil kampaň pro příští prezidentské volby, podporuje mimo jiné milionář Martin Hausenblas, který vydělal své jmění obchody s Čínou. Generál Pavel přitom Čínu označuje jako jednoho z nepřátel západního světa.

Původně přesvědčený komunista

Petr Pavel po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě pokračoval studiem na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kterou ukončil v roce 1983. Ve stejném roce, tzn. v době hluboké normalizace, podal přihlášku do komunistické strany. Jejím členem se stal od roku 1985. Od zimního semestru 1988 studoval speciální školu Generálního štábu ČSLA – studijní obor vojenské zpravodajství. Pavel se v rámci studia u „špionů“ připravoval na seskoky v týlu nepřítele, což v té době znamenalo na území členů Severoatlantické aliance, pro československé vojáky do západního Německa. Pavel a jeho kolegové by do Spolkové republiky byli vysazeni po vypuknutí války, v uniformách a s plnou výzbrojí. Jejich úkolem byly průzkum a diverze.

Po roce 1989 obrácení na novou víru

Po listopadu 1989 bývalý komunista Pavel náhle prozřel a zjistil, že nepřítel je ten, kdo byl spojenec a spojenci ti, kteří byli nepřátelé. Brzy se začal vzdělávat na studijních pobytech na Západě, např. ve štábní škole v Camberley, na Královské akademii obranných studií a na King’s College London, kde prošel výukou mezinárodních vztahů. V 90. letech pokračoval v působení ve Vojenském zpravodajství, armádní zpravodajské službě. V letech 2012–2015 byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Mezi roky 2015–2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Po ukončení vojenské dráhy se rozhodl politicky angažovat a v rámci toho ohlásil svou kandidaturu na prezidenta České republiky v příštích volbách, které by se měly konat na jaře 2023.

Získávání podpory pro kandidaturu

Pavel se velmi promyšleně postupně obklopuje podobně smýšlejícími lidmi jako je on, aby získal nejen osobní, ale také finanční podporu pro svou kandidaturu. S tímto cílem také založil na jaře tohoto roku inciativu “Spolu silnější”, ve které představuje své podporovatele jako členy tzv. “expertního týmu”. Mezi nimi se objevilo i jméno milionáře, podnikatele Martina Hausenblase, který své jmění vybudoval na obchodech s Čínou.

Martin Hausenblas; Foto: Profil Martina Hausenblase na sociální síti

Hausenblas totiž v roce 1999 založil společnost Adler Czech, která se věnuje výrobě a dovozu reklamního textilu. Hodnota jeho podílu ve firmě se v současné době odhaduje na stamiliony korun. Společnost Adler dováží textil hlavně z Číny, kterou považuje generál Pavel za jednoho z největších nepřátel České republiky v současné době.  To ale asi Pavlovi nebrání v tom, aby se nechal od Hausenblase podporovat a sponzorovat.

Kauza nekvalitních respirátorů z Číny

Hausenblasova firma je navíc zapletena do kauzy dodávek nekvalitních respirátorů z Číny. Úřad ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zjistil, že respirátory z Číny za zhruba 230 milionů nejsou dostatečně kvalitní. Jak prohlásil ministr, jeho resort se je už snažil u čínských firem reklamovat. Jenže neuspěl. Ministerstvo na dotaz Seznam Zpráv potvrdilo, že se jedná o respirátory, které Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo skrze českou společnost Adler v Číně. Zástupci společnosti Adler uvedli, že je prý oficiálně nikdo neinformoval, že by respirátory byly vadné. Mluvčí firmy Marie Logrová tvrdí, že Adler v tomto případě pomáhal prý jen jako takzvaný platební agent. Vojtěchův úřad si v tomto případě už nechal zpracovat také právní analýzu. Ta by měla říct, jaké jsou možnosti při vymáhání případné škody.

Zdroje: Wikipedia.org (Petr Pavel), Wikipedia.org (Martin Hausenblas), web “Spolu silnější” (expertní tým), časopis Forbes (článek), Seznam Zprávy (článek)

Rudolf Hruboň