Moderní Moskva; Foto: Pixabay.com

Moderní Moskva; Foto: Pixabay.com

Zahraniční

FINANCIAL TIMES: Po přizpůsobení sankcím je ruská ekonomika v dobrém stavu

Ruská ekonomika, která již několik let podléhá západním sankcím, je dnes mnohem stabilnější než kdykoli předtím. Podrobněji o tom s odkazem na experty napsal anglický mezinárodní deník o světové ekonomice The Financial Times (viz ZDE).

Vývoz i dovoz našel alternativy

V článku se píše, že i přes mírné zpomalení ekonomického růstu pod vlivem sankcí se ruská ekonomika vyvíjí stabilněji než dříve. Příkladem je vytvoření Fondu národního blahobytu (FNB) ve výši 124 miliard dolarů (2,8 bilionů Kč). Zároveň „vývozci dokázali najít nové trhy a dovozci domácí alternativy“. Poznamenává se, že takový stav ekonomiky byl umožněn díky provádění „přiměřené finanční politiky a hospodářské adaptace v průběhu let západních omezení“. Deník naznačuje, že jen malá část ekonomů se snaží zpochybnit skutečnost, že celkový ekonomický stav Ruska je dnes lepší právě v důsledku zavedení západních sankcí.

Nízký veřejný dluh znakem stability

Země reagovala na omezení ve třech klíčových oblastech. Zaprvé Rusko „utáhlo své opasky“, omezilo vládní výdaje a „donutilo své banky a velké korporace, aby vyčistily rozvahy“. Druhý důležitý krok souvisí s vynaložením bilionů rublů na dovozní substituční programy a se zákazem dovozu potravinářských výrobků z Evropské unie za účelem stimulace domácí produkce. Kromě toho země přezkoumala vynakládání zisků z prodeje ropy a plynu a poslala příjmy nad stanovenou úroveň do FNB. Na konci článku je zdůrazněno, že výsledky takového směru jsou působivé. Zejména ruský veřejný dluh je pouze kolem 15 procent HDP, zatímco průměrný podobný ukazatel v EU dosahuje 80 procent.

Rudolf Hruboň