Winston Churchil; Foto: 
Yousuf Karsh / Wikimedia Commons

Winston Churchil; Foto: Yousuf Karsh / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Winston Churchill navrhoval svržení atomové bomby na Sovětský svaz

Podle nově zveřejněného svědectví chtěl Winston Churchil dát v roce 1951 Moskvě ultimátum. Pokud by ho komunistická velmoc odmítla, měla být použita atomová zbraň na jedno z 20 nebo 30 sovětských měst. Uvádí se to v článku britských novin The Times (viz ZDE).

Agresivní politika vůči SSSR

Nově zveřejněné informace vycházejí ze zápisků tehdejšího generálního ředitele New York Times Julia Ochsem Adlera. Churchill si tehdy stěžoval, že byla společná anglo-americká politika vůči SSSR údajně slabá, místo aby prý byla agresivní. Churchill vzápětí dodal, že kdyby byl premiérem on (což se o pár týdnů později skutečně stalo) a dosáhl shody s americkou vládou, postavil by Rusy před ultimátum v podobě balíčku podmínek. „Při předpokládaném odmítnutí by byl Kreml informován, že pokud si to nerozmyslí, shodíme atomovou bombu na jedno z 20 nebo 30 sovětských měst,“ poznamenal si Julius Ochs Adler.

Civilní oběti ho nezajímaly

Churchill si představoval, že v takovém okamžiku by byla snaha civilní obyvatelstvo všech zmiňovaných měst evakuovat. Podle Adlera si Churchill myslel, že by Sověti zase odmítli a západní mocnosti by tak svrhly jednu bombu a případně další. „Taková panika by zajistila (určitě v případě třetího útoku) mezi ruským obyvatelstvem i u Kremlu, že naše podmínky budou splněny,“ dočteme se dále v Adlerově memorandu. Nakonec si ale Churchill posteskl, že Američané stejně nikdy nedají souhlas k takové preventivní válce a použili by vlastní nukleární zbraně jen coby odvetu.

Rudolf Hruboň