Struktura koronaviru COVID-19; Foto: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikimedia Commons

Struktura koronaviru COVID-19; Foto: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Vše o koronaviru COVID-19, co jste potřebovali vědět

Od počátku tohoto roku zaměstnává naši pozornost čím dále tím více epidemie nemoci způsobená novým typem dosud neznámého viru, nazvaného COVID-19. Nakažených jsou po celém světě již desetitisíce, více než 2 tisíce lidí nákaze podlehlo. Přinášíme souhrnně veškeré informace.

Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka a šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. přibližně kolik lidí může nakazit 1 infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 až 14 dny a i během ní je nemoc infekční.

Identifikace

Nemoc má velmi podobné příznaky i průběh jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky. V současnosti je tudíž jediným možným způsobem, jak virus v těle odhalit, podstoupit krevní testy, kde se v odebraných vzorcích následně hledá stejné RNA jako má koronavirus. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

Příznaky a symptomy

Jako první se projevuje horečka, vysoká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Nemocní mají často sníženou hladinu bílých krvinek a lymfocytů.

Léčba

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína, která by účinkovala přímo proti viru. Světová zdravotnická organizace však očekává, že taková vakcína by mohla existovat do 18 měsíců. Na potlačení některých příznaků onemocnění se ale může zahájit i podpůrná léčba běžně dostupnými léky. Několika zemím se ale své pacienty podařilo vyléčit pomocí léků na AIDS v kombinaci s léky na chřipku. V případě COVID-19 se ozývají vedle skutečných lékařů i provozovatelé nejrůznějších forem tzv. alternativní medicíny, kteří proklamují, že jejich přípravek je nějakým způsobem efektivní v terapii nebo v léčbě onemocnění. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že neexistuje přitom žádný důkaz, že by tyto formy pokusů o prevenci nebo terapii mohly být prospěšné, některé dokonce mohou být nebezpečné.

Úmrtnost

Nákaza koronavirem COVID-19 může mít i smrtící následky. K 21. únoru 2020 na nákazu zemřelo 2 250 lidí (v 8 zemích světa) a 18 476 se jich vyléčilo. Dle prvotních výzkumů se úmrtnost na základě onemocnění pohybuje mezi 2 až 3 % a v lednu 2020 WHO uvedlo, že úmrtnost činí přibližně 3 %. Na nemoc způsobenou koronavirem COVID-19 mohou zemřít hlavně lidé s oslabenou imunitou – staří lidé, děti a lidé oslabení jinou nemocí.

Prevence

Globální zdravotnické organizace zveřejnily preventivní opatření ke snížení nebezpečí nákazy touto infekcí. Doporučení jsou podobná doporučením publikovaným pro jiné koronaviry: časté mytí rukou mýdlem a vodou; nedotýkat se očí, nosu nebo úst nečištěnýma rukama; procvičování dobré respirační hygieny. Používání masek zdravými lidmi se mimo Čínu nedoporučuje.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň