Ilustrační foto: Koeng Khu / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Koeng Khu / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Tchaj-wan dosud uznalo jen 17 zemí. ČR mezi nimi není

Tchaj-wan se v poslední době u nás stal dalším prostředkem boje části pravicové opozice a spřátelených médií proti Čínské lidové republice (ČLR). Je idealizován jako příklad demokracie v Asii, přitom po většinu jeho historie byl pravicovou diktaturou.

Odštěpenecká kolonie

Tchaj-wan neboli Čínská republika vznikl v roce 1949 odštěpením a útěkem podporovatelů konzervativní strany Kuomintang na tento stejnojmenný ostrov pod vedením generála Čankajška. Na pevnině byla vyhlášena Čínská lidová republika pod vedením Mao Ce-tunga a pojem Čínská republika se zúžil na ostrovy udržené kuomintangskou armádou. Čankajšek zavedl pravicovou vojenskou diktaturu, existovat mohla jediná strana – Kuomintang. Opozice byla potlačována, lidé s jinými názory byli umlčováni. Čankajšek vládl železnou rukou Tchaj-wanu dlouhých 26 let až do roku 1975, kdy zemřel. Na postu předsedy Koumintangu ho ale nahradil jeho syn Ťiang Ťing-kuo, takže rodinná diktatura mohla pokračovat. Až do konce osmdesátých let vládl na Tchaj-wanu autoritativně Kuomintang a trval výjimečný stav. Teprve v roce 1986 byla (zprvu v disentních podmínkách) založena Demokratická pokroková strana. Roku 1987 byl zrušen výjimečný stav a v následujícím roce zemřel nenáviděný diktátorův syn Ťiang Ťing-kuo.

Mezinárodně neuznávaná země

Tchaj-wan oficiálně uznalo za 71 let jeho existence pouze 17, vesměs nevýznamných států světa. Tchaj-wan není členem ani významných mezinárodních organizací, i když se o členství snaží. Opakovaně je odmítána např. jeho žádost o členství v OSN. Ve všech těchto případech totiž blokuje přijetí své odštěpenecké kolonie do těchto organizací pevninská Čína. To nicméně nebrání tomu, aby tamější vláda udržovala vřelé vztahy se Spojenými státy americkými, které jsou hlavním dodavatelem zbraní pro tchajwanskou armádu a které ji vojensky podporují výměnou za nestandardní otevření tchajwanské ekonomiky pro americké firmy. Tchaj-wan je pro Američany i záminkou pro udržování silné vojenské přítomnosti v oblasti a zastrašování pevninské Číny. Přes politické rozpory mezi ČLR a Tchaj-wanem probíhá mezi těmito zeměmi čilá ekonomická spolupráce. Vzhledem ke kulturním poutům s ČLR tchajwanské firmy využívají snadného offshoringu – činnosti vyžadující levnou pracovní sílu se provádí na pevnině, např. většina výroby elektroniky tchajwanské firmy Foxconn probíhá v Číně.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň