Mnichovská konference 29.9.1938: Mussolini, Hitler, překladatel Dr. Paul Otto G. Schmidt a Chamberlain; Foto: Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Mnichovská konference 29.9.1938: Mussolini, Hitler, překladatel Dr. Paul Otto G. Schmidt a Chamberlain; Foto: Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Smlouvy s Německem uzavřela před válkou spousta zemí

Před vypuknutím 2. světové války se snažila spousta evropských zemí uzavřít smlouvu o neútočení a nebo přímo spolupráci s nacistickým Německem.

Německo – Polsko

26. ledna 1934 ministr zahraničí Třetí říše Konstantin von Neurath a polský velvyslanec Józef Lipski podepsali v Berlíně prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, známé jako německo-polský pakt o neútočení.

Přijetí Josepha Goebbelse u polského maršála Pilsudského 14. června 1934; Foto: Röhnert / Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Mnichovská dohoda

Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově.

Signatáři Mnichovské dohody: Chamberlain, Daladier, Hitler a Mussolini; Foto: Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Německo – Velká Británie

Hned následující den poté, co Velká Británie zradila v Mnichově Československo, uzavřel 30.9.1938 tehdejší britský premiér Neville Chamberlain s německými nacisty pakt o neútočení.

Britský ministerský předseda Chamberlain Britům oznamuje, že podpisem Mnichovské dohody jim „přinesl mír“; Foto: Wikimedia Commons

Německo – Francie

6.12.1938 následovala Velkou Británii také Francie, když tehdejší francouzský předseda vlády Édouard Daladier uzavřel s Adolfem Hitlerem německo-francouzskou deklaraci o přátelských vztazích.

Francouzský ministerský předseda Édouard Daladier (vlevo) v družném rozhovoru s Adolfem Hitlerem; Foto: Heinrich Hoffmann (Bundesarchiv) / Wikimedia Commons

Německo – Estonsko, Německo – Lotyšsko

7. června 1939 podepsali tehdejší ministři zahraničí Estonska Karl Selter a Lotyšska Vilhelms Munters pakty o neútočení mezi jejich zeměmi a nacistickým Německem. Pakty měly zabránit tomu, aby západní nebo sovětské mocnosti získaly vliv v pobaltských státech, a tak obklíčily Německo.

Ministři zahraničí Lotyšska (Vilhelms Munters), Německa (Joachim von Ribbentrop) a Estonska (Karl Selter) při podpisu smlouvy; Foto: Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Německo – Sovětský svaz

23. srpna 1939 uzavřeli smlouvu o neútočení Německo a tehdejší Sovětský svaz. Ve smlouvě se obě strany zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Podle vojenských historiků umožnil tento pakt SSSR získat „pauzu“ na přípravy k válce, posílit průmysl a zvýšit početní stav Rudé armády.

Molotov podepisuje německo-sovětskou smlouvu o neútočení. Za ním je vidět Ribbentrop a Stalin; Foto: Národní správa archivů a záznamů / Wikimedia Commons

Rudolf Hruboň