Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler; Koláž: Wikimedia Commons

Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler; Koláž: Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Rusko neporazil Napoleon ani Hitler

Západ zahájil pod záminkou solidarity s Ukrajinou nejtvrdší fázi pokusu o zničení Ruska. Historie snah o podrobení a ovládnutí této obrovské země je dlouhá. Snili o tom např. Napoleon Bonaparte a nebo Adolf Hitler. Ani jeden neuspěl.

Napoleon Bonaparte

Napoleonovo tažení proti Rusku se datuje do roku 1812. K tomuto účelu shromáždil dosud největší armádu, co kdy operovala na evropském bojišti, čítající na 440 000 mužů.

V průběhu roku se Napoleonovi podařilo postoupit až do Moskvy. Ruským vojskům se ale pod velením slavného vojevůdce generála Kutuzova postupně podařilo získat iniciativu a Napoleon byl nucen 4. října vydat dispozice nasvědčující brzké evakuaci.

Dne 30. října udeřily první mrazy, které předznamenaly atmosféru následujícího exodu. Napoleon snášel útrapy společně s vojáky, které se snažil osobním příkladem povzbudit. Na hranice Francie se Napoleonova vojska vrátila v půli prosince.

Věrohodné statistiky říkají, že z 680 000 mužů, jež Napoleon postupně zapojil do ruského tažení, se jich vrátilo do svých vlastí jen 93 000.

Adolf Hitler

Adolf Hitler připravil plán invaze do tehdejšího Sovětského svazu pod názvem Operace Barbarossa. SSSR byl napaden nacistickým Německem společně s jeho evropskými spojenci ráno 22. června 1941 a to bez vyhlášení války.

Zpočátku postupovala německá vojska velmi rychle a dostala se brzy až k Moskvě. Poté však udeřila krutá ruská zima, která postup německých vojsk paralyzovala.

Operace Barbarossa skončila v prosinci 1941 v bitvě před Moskvou, když vyčerpaná německá vojska nedokázala v krutých zimních podmínkách a za sílícího náporu Rudé armády pokračovat v postupu a byla nucena přejít do obrany svých pozic.

Tím prakticky skončila německá blesková válka na území SSSR. Ačkoliv lze německé tažení v průběhu operace Barbarossa považovat za zpočátku úspěšné, šlo o úspěchy draze zaplacené a nedostačující k poražení SSSR.

Zdroje: Wikipedia.org (Napoleon Bonaparte, Operace Barbarossa)

Zpracoval Rudolf Hruboň