Ilustrační foto: Ministerstvo obrany USA / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Ministerstvo obrany USA / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Problémy americké armády

Americká armáda, jak jedna z největších na světě, se potýká s mnoha problémy. Pojďme se podívat na nejzávažnější z nich.

Sebevraždy vojáků. Od roku 2009 poprvé překonal počet sebevražd počet vojáků zabitých v boji.

Invaze psychiatrie do armády za poslední dvě dekády – obrovské množství léků pozměňující stavy mysli, mající léčit psychologické problémy vojáků, ale s neprozkoumanými vedlejšími účinky pro jejich kombinace a zátěží 1,5 milionu dolarů na medikaci jednoho vojáka.

Bezdomovectví válečných veteránů. Čtvrtinu bezdomovců v USA tvoří právě váleční veteráni, z 91-92 % jsou to muži, z 98 % svobodní, z 76 % žijící ve městech, z 40 % zástupci minorit a nebezpečí bezdomovectví je u veteránů dvakrát větší než u zbytku populace.

O něco větší míra nezaměstnanosti válečných veteránů oproti ostatním.

Obrovská spotřeba pohonných hmot, produkce výfukových zplodin a oxidu uhličitého, která má značný vliv na životní prostředí. Spotřeba CO2, jež je aktuálně na úrovni 35. místa v žebříčku spotřeby zemí světa, navíc není od roku 1990 připisována ani Spojeným státům ani zemím, na jejichž územích armáda operuje.

Zhoršená duševní i fyzická kondice vojáků specifických zahraničních misí. Notoricky známý je „syndrom války ze Zálivu“ s komplexními psychosomatickými příznaky; podobné syndromy se začínají objevovat i u veteránů z probíhajících nebo nedávno ukončených vojenských kampaní.

Munice z ochuzeného uranu – od počátku války v Iráku, kdy došlo k rozšíření použití munice z tohoto radioaktivního materiálu do civilních oblastí, koreluje míra jeho použití s množstvím narozených znetvořených dětí v těchto oblastech.

Bushova doktrína, která změnila princip o neútočení a měla negativní změnu vnímání USA ze stran zbytku světa.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň