Senátor Joseph McCarthy; Foto: Wikimedia Commons

Senátor Joseph McCarthy; Foto: Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: McCarthismus byl v USA největším novodobým “honem na čarodějnice”

V současné době se opět stává aktuální poučení z nechvalně známého období amerických novodobých dějin pod názvem McCarthismus, pojmenovaném po tehdejším nejzuřivějším “inkvizitorovi”, senátorovi Josephu McCarthym.

Co byl McCarthismus

Mccarthismus označuje praxi, během které byla vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo velezrady bez ohledu na důkazy. Dle internetového slovníku, termín označuje „praxi vytváření obvinění ze zrady, zvláště za sympatizování s komunismem, a to bez pevných důkazů“, a také „praxi vytváření nespravedlivých obvinění či využívání nespravedlivých vyšetřovacích metod s cílem omezit disent a politickou kritiku“. Termín pochází z období dějin USA zvané druhá Rudá panika, které se datuje mezi lety 1950 a 1956 a proslulo vysokou mírou politických represí proti americkým komunistům a cíleným šířením strachu mezi obyvateli.

Slyšení o pokrytí údajné komunistické hrozby v USA; Foto: Senát Spojených států / Wikimedia Commons

 

Oběti represí

Mezi lety 1946 až 1956 byly provedeny dvě popravy (Julius a Ethel Rosenbergovi), nejméně 11.500 úředníků bylo propuštěno či odvoláno, přibližně 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu, několik desítek osob zvolilo exil, 67 cizinců bylo deportováno, 145 osob bylo zatčeno za komunistickou činnost, desítky osob byly odsouzeny za urážku Kongresu nebo křivé svědectví, FBI prověřila 2.3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, FBI také prověřila spisy 13.5 milionů pracujících. Celkově několik milionů osob bylo podezříváno z komunismu a byly o nich vedeny složky.

Hlavními cíli podezření ze sympatizování s komunismem se stali státní a federální úředníci, lidé zaměstnaní v zábavním průmyslu, učitelé a odboroví předáci. Pro mnoho vyslýchaných znamenalo již pouhé podezření ztrátu zaměstnání a konec profesní kariéry. Nejznámějšími složkami McCarthismu byly proslovy, vyšetřování a slyšení vedená senátorem McCarthym, hollywoodská černá listina, slyšení Výboru pro neamerickou činnost (HUAC) a aktivity FBI pod vedením ředitele J. Edgara Hoovera.

Ponaučení

Kdosi kdysi pravil, že pokud nás historie něčemu učí, tak především tomu, jak je člověk schopen opakovat stále tytéž omyly. Některým srovnáním se člověk neubrání. Svévolně zveřejněné a jednostranně interpretované tajné seznamy, vzájemná obviňování ze spiknutí, jednoduché populistické odpovědi. Jako již tolikrát v historii – džin vyvolaný z láhve, který zpočátku účelově sloužil, se vzepřel svým pánům a začal je ovládat tak, až jim to bylo nepříjemné, a dalo hodně práce ho opět do láhve uzavřít. Ovšem politici s jednoduchými odpověďmi na složité otázky, kteří mají v záloze vždy nějaké to spiknutí, se objevují bez ohledu na historické epochy.

Zdroj: Wikipedia.org

-rh-