Opuštěná automobilová továrna v Detroitu; Foto: Albert Duce / Wikimedia Commons

Opuštěná automobilová továrna v Detroitu; Foto: Albert Duce / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Bankrot Detroitu jako sociální experiment?

Nikdo přitom tento „pokus“ neorganizoval, prostě to vyplynulo tak nějak samo. Detroit dnes s asi 670 000 obyvatel v roce 2013 stihla krize takové razance, že kola a hamburger byly pomalu dražší než tamní rodinný domek.

Bílý útěk

V roce 1930 bylo obyvatelstvo Detroitu z 92% bílé. V roce 2010 již běloši tvořili jen 10,6%. V Detroitu se pravděpodobně významně projevil fenomén známý jako bílý útěk – čím více černochů do města přicházelo, tím více z něj bílé obyvatelstvo odcházelo (celkový počet obyvatelstva v letech 1950 – 2010 klesl o více než 60%: z 1 849 568 na 713 777).

Opuštěná čerpací stanice v Detroitu; Foto: Rick Harris / Wikimedia Commons

Krize automobilového průmyslu

Detroit, jako někdejší centrum světového automobilového průmyslu, tvrdě zasáhla světová finanční a ekonomická krize v letech 2008/2009. Bankrot General Motors a potíže dalších amerických výrobců automobilů znamenaly pro Detroit pád. V dnešní době se město potýká s ekonomickou krizí. V roce 2013 město jmenovalo krizového manažera, aby ho zachránil před krachem. Dluh města se vyšplhal na 18 miliard dolarů a v červenci 2013 Detroit požádal o bankrotovou ochranu před věřiteli. Je to doposud největší městský bankrot v historii Spojených států.

Opuštěný dům v Detroitu; Foto: Notorious4life / Wikimedia Commons

Vysoká chudoba a kriminalita

Detroit má poměrně vysokou míru nezaměstnanosti – 13,8% a téměř jedna třetina obyvatel žije pod hranicí chudoby. Přes mírné zlepšení v posledních letech je zločinnost stále jedna z nejvyšších v USA. V rozmezí let 1930 až 2000 se počet loupežných přepadení ve městě (v přepočtu na počet obyvatel) zvýšil osminásobně; počet vražd (v přepočtu na počet obyvatel) vzrostl devítinásobně. Podle průzkumu provedeného Národním ústavem pro gramotnost (National Institute for Literacy) je 47% obyvatel Detroitu funkčně negramotných.

Opuštěný dům v Detroitu; Foto: PDru2014 / Wikimedia Commons

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň