Mapa zemí "Pěti očí"; Ilustrace: Applysense / Wikimedia Commons

Mapa zemí "Pěti očí"; Ilustrace: Applysense / Wikimedia Commons

Fakta

FAKTA: Aliance zemí “Pěti očí” špehuje celý svět

Pět očí” je aliance pěti zemí zahrnující Austrálii, Kanadu, Nový Zéland, Velkou Británii a Spojené státy. Tyto země jsou stranami mnohostranné dohody UKUSA z roku 1946, smlouvy o společné spolupráci v oblasti zpravodajských informací.

Západ koordinoval špionáž již od začátku 2. světové války

Počátky aliance pěti očí lze vysledovat zpět k Atlantické chartě, která byla vydána v srpnu 1941, aby stanovila cíle západních spojenců pro poválečný svět. Dne 17. května 1943 byla britskou a americkou vládou podepsána britsko-americká dohoda o zpravodajské komunikaci, známá také jako dohoda BRUSA. Dne 5. března 1946 byla tajná smlouva formalizována jako dohoda UKUSA. Na základě smlouvy spolu spolupracují zpravodajské služby členských zemí.

Špionáž Východu v průběhu studené války

Během studené války byly aliancí Pěti očí sdíleny informace o Sovětském svazu, Čínské lidové republice a několika východoevropských zemích. V průběhu několika desetiletí byla vyvinuta monitorovací síť ECHELON ke sledování vojenské a diplomatické komunikace Sovětského svazu a jeho spojenců z východního bloku. V 50.-70. letech minulého století docházelo ke spolupráci zemí Pěti očí při různých diverzních akcích, v rámci kterých byly provedeny převraty a nastolení prozápadních režimů v Íránu, Kongu a nebo Chile.

Odhalení sítě Echelon

Koncem 20. století se monitorovací síť ECHELON vyvinula v globální systém, který byl schopen zachycovat obrovské množství soukromých a komerčních komunikací, včetně telefonních hovorů, faxů, e-mailů a dalších datových přenosů. Toho bylo dosaženo prostřednictvím zachycení nositelů komunikace, jako jsou satelitní přenosy a veřejné telefonní sítě. Pět očí má dva typy metod sběru informací: program PRISM a systém sběru dat v předcházejícím období. Program PRISM shromažďuje informace o uživatelích z technologických firem, jako jsou Google, Apple a Microsoft, zatímco systém Upstream shromažďuje informace přímo z komunikace civilistů prostřednictvím optických kabelů a další infrastruktury. Vláda USA nicméně stále odmítá přiznat, že Echelon dokonce existuje.

Prosazování hlavně zájmů USA

Od začátku 21. století se dostává aliance Pěti očí pod stále větší vliv Spojených států jako jejího hegemona. Např. v rámci příprav na válku v Iráku byla odposlouchávána kancelář tehdejšího generálního tajemníka OSN Kofiho Annana a delegace vybraných šesti členů Rady bezpečnosti OSN s cílem vyvíjet tlak na těchto šest zemí, aby hlasovaly ve prospěch použití síly proti Iráku. V roce 2013 dokumenty zveřejněné bývalým pracovníkem americké špionážní agentury NSA Edwardem Snowdenem odhalily existenci řady špionážních programů, které společně provozuje Pět očí (PRISM, XKeyscore, Tempora, MUSCULAR, STATEROOM).

Sledování vlastních občanů

V posledních letech se zpravodajské služby států aliance Pěti očí zaměřují čím dále tím více na sledování a výměnu informací o svých občanech, aby obcházely restriktivní vnitrostátní předpisy o špionáži. Bývalý pracovník NSA Edward Snowden popsal Pět očí jako “nadnárodní zpravodajskou organizaci, která neodpovídá zákonům svých zemí”. V důsledku Snowdenových informací se aliance Pěti očí stala v posledních letech předmětem narůstajícího množství kritiky a kontroverzí v různých částech světa.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň