Ilustrační foto: Andrew Dunn / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Andrew Dunn / Wikimedia Commons

Zahraniční

EVROPSKÁ UNIE chce zakázat antibiotika pro léčení zvířat

Europoslanci z Výboru pro životní prostředí (ENVI) chtějí veterinářům zakázat použití téměř všech antibiotik k léčení zvířat. Upozornil na to ve svém příspěvku na sociální síti europoslanec MUDr. Ivan David (viz ZDE).

Záminkou rezistence

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu v červenci navrhl plénu suspendovat prováděcí nařízení Komise s názvem Kritéria pro klasifikaci antimikrobiálních látek vyhrazených pro léčbu některých infekcí u lidí. Pokud by návrh na zneplatnění této vyhlášky k nařízení o veterinárních léčivech příští týden na plenárním zasedání schválila nadpoloviční většina europoslanců, bylo by veterinářům v EU zakázáno používání většiny antibiotik k léčbě zvířat. Schválení návrhu ENVI by způsobilo, že veterinářům by pro léčení nemocí a úrazů zvířat zůstalo jen několik málo antimikrobických léků. I když se ve svém návrhu europoslanci z ENVI zaklínají snahou o boj proti antibiotické rezistenci, ve skutečnosti by naopak způsobili rychlý vznik rezistence mikrobů na zbývající antimikrobíální léky.

Ohrožení zdraví zvířat

Včera začal na výstavišti v Brně Středoevropský veterinární kongres. Ve svém vystoupení nebezpečnost návrhu výboru ENVI výstižně popsala prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petra Šinová. „Pokud usnesení přijaté v ENVI získá většinu v Evropském parlamentu, bude nemožné odvrátit úplný zákaz používání léčiv z řad fluorochinolonů, cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a makrolidů ve veterinární medicíně. Tento zákaz by ovlivnil negativně zdraví hospodářských zvířat i zdraví zvířat v zájmových chovech, dopad na možnosti léčby a welfare zvířat by byl dramatický,“ prohlásila na kongresu prezidentka veterinární komory. Návrh ENVI je nebezpečný i proto, že mnohé choroby zvířat, které dnes veterinární medicína umí léčit, jsou přenosné na člověka.

Zpracoval Rudolf Hruboň