Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Zahraniční

POSTIH: EK zažalovala ČR kvůli porušování pravidel o energetické náročnosti budov

Evropská komise (EK) poslala Českou republiku k unijnímu soudu, neboť naše země údajně nezajistila řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách. Uvádí se to v článku na serveru Echo24 (viz ZDE).

Unie požaduje téměř nulovou spotřebu energie

Unijní země mají podle směrnice o energetické náročnosti budov zavést a uplatňovat minimální požadavky u všech budov, zajistit certifikaci jejich energetické náročnosti a také povinné pravidelné inspekce topných a klimatizačních systémů. Kromě toho musejí státy zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“.

Směrnice také žádá, aby byly ve všech budovách, které často navštěvuje veřejnost, vystaveny certifikáty energetické náročnosti. To by mělo podle komise „zvýšit povědomí veřejnosti o významu účinné spotřeby energie a motivovat k renovaci budov“.

Česku hrozí finanční postih

„Příslušné právní předpisy České republiky dosud nejsou se směrnicí v souladu,“ uvedla komise. Pokud dá soud postoji komise za pravdu, může rozhodnout o finančním postihu země, a to buď paušální částkou, nebo opakovaným penále do doby, než bude situace napravena.

Rudolf Hruboň