Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Zahraniční

EVROPSKÁ KOMISE OPĚT KÁRÁ Česko. Tentokrát kvůli odpadům

Evropská komise zahájila s Českem řízení kvůli tomu, že podle jejích kontrol prý nedostatečně třídí odpad před jeho umístěním na skládku. Podle exekutivy Evropské unie má údajně Česko “mezery v právních předpisech,” které by měly tento problém na základě unijní směrnice řešit.

Výzva před postihem

Komise minulý týden zaslala českým úřadům výzvu k nápravě situace. Všechny země sedmadvacítky mají na základě směrnic o odpadech a jejich skládkách povinnost co nejúčinněji zpracovat a roztřídit odpad před jeho odvozem na skládku. Komise v minulých letech v členských zemích kontrolovala dodržování těchto pravidel a v Česku zjistila údajné nedostatky na všech pěti navštívených skládkách. „Odpad je v Česku skládkován bez náležitého zpracování, protože se neprovádí třídění různých složek odpadu a stabilizace organického odpadu,“ tvrdí unijní exekutiva. Praha má dva měsíce na reakci. Pokud nebude Brusel s reakcí spokojen, může řízení posunout do další fáze. Spor teoreticky může skončit až před unijním soudem, který má možnost Praze vyměřit pokutu.

Zpracoval Rudolf Hruboň