Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen; Foto: Evropský parlament / Wikimedia Commons

Zahraniční

EVROPSKÁ KOMISE CHCE OPĚT TRESTAT neposlušné státy

Evropská komise (EK) pohrozila 23 zemím EU, že je může postavit před soud, protože se opozdily se zapracováním důležitých unijních pravidel o autorských právech do svých národních zákonů. Vyzvala je zároveň, aby toto zpoždění vysvětlily. Upozornila na to média (např. ZDE).

Peníze pro média

Mezi uvedené země patří i Česká republika. Cílem směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je zajistit rovné podmínky mezi “kreativním odvětvím EU“, jehož hodnota se pohybuje v řádu bilionů eur, a internetovými platformami jako Google a Facebook, uvedla agentura Reuters. Směrnice byla přijata před dvěma lety. Komise skupině zemí zaslala dopisy s oficiální výzvou, což je první krok v řízení o nesplnění povinnosti, a vyzvala je, aby podaly vysvětlení. Lhůta pro přijetí pravidel vypršela 7. června. Kromě ČR jsou to Francie, Španělsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Finsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko.

Hrozba soudem

Do českého právního prostředí má směrnici zavést novela autorského zákona, kterou dlouho připravovalo ministerstvo kultury. Má upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a “spravedlivou odměnu” pro autory a mimo jiné snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují. Vláda novelu schválila 23. června, do konce jejího volebního období však norma už zřejmě nestihne projít celým legislativním procesem. Země teď mají dva měsíce na odpověď. Pokud ji nedodají, obdrží varování označované jako odůvodněné stanovisko. Dalším krokem je postoupení věci evropskému soudu v Lucembursku.

Zpracoval Rudolf Hruboň