Ilustrace: Sociální sítě

Ilustrace: Sociální sítě

Společnost

EU CHCE ZAVÉST CENZURU pod záminkou boje proti nenávisti a dezinformacím

Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí EU se dohodli na nových pravidlech, podle kterých budou muset technologičtí giganti více dohlížet na obsah na svých platformách a platit poplatky regulátorům monitorujícím jejich dodržování.

Zacíleno na nenávist a “dezinformace”

Akt o digitálních službách (DSA) je druhým bodem strategie evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové, jejímž cílem je omezit sílu technologických gigantů, kteří provozují zejména sociální sítě. „Máme dohodu o DSA: akt o digitálních službách zajistí, aby to, co je nelegální offline bylo vnímáno a řešeno také jako nelegální online – ne jako slogan, jako realita,“ napsala Vestagerová na Twitteru. Cílem DSA je údajně mimo jiné zajistit, aby byl ze sítě rychleji odstraňován nezákonný obsah, jako jsou nenávistné projevy, aby se méně sdílely škodlivé dezinformace a válečná propaganda a aby se na internetových tržištích méně prodávaly padělané výrobky. Podle DSA společnostem hrozí za porušení pravidel pokuta až šest procent jejich celosvětového obratu. Při opakovaném porušení by jim mohlo být zakázáno podnikání v Evropské unii.

Nebezpečí zneužití pro cenzuru

Podle oslovených mediálních odborníků hrozí zneužití nových pravidel pro potlačování nepohodlných názorů pod záminkou boje proti nenávisti a dezinformacím. Rozhodující slovo mají mít tzv. “regulátoři”, což budou de facto nové cenzorní úřady, které budou rozhodovat o tom, co je pravda a co smí občané EU vědět a co už ne. Samozřejmě zůstane formálně možnost se proti rozhodnutím těchto novodobých “vymítačů ďábla” bránit u soudu, ale s vědomím, že spousta postižených subjektů nebude mít dostatek finančních prostředkům vést dlouhé a nákladné spory s nejistým výsledkem. A to je to, na co novodobí inkvizitoři spoléhají. Navenek bude vše podle práva, ale ve skutečnosti budou opět potlačovány názorové menšiny ve společnosti ve prospěch “světlých evropských zítřků”.

Zpracoval Rudolf Hruboň