Velvyslanectví Ruska v Praze; Foto: Hynek Moravec / Wikimedia Commons

Velvyslanectví Ruska v Praze; Foto: Hynek Moravec / Wikimedia Commons

Domácí

ESKALACE: Diplomat, který měl přivézt ricin, čelí výhrůžkám. Rusové žádají ochranu

Ruské velvyslanectví v Praze požádalo české ministerstvo zahraničních věcí o policejní ochranu pro svého diplomata, který čelí výhrůžkám poté, co byl křivě obviněn z přípravy útoku na pražské politiky. Ruská ambasáda to v pondělí uvedla ve vyjádření, které zveřejnila na jejím účtu na sociální síti (viz ZDE).

Ohrožení ruského diplomata

Prohlášení Velvyslanectví Ruské federace v České republice přinášíme v plném znění:

“V souvislosti s pokračující v České republice protiruskou informační kampaní prohlašujeme, že lživá a nepodložená obvinění (s odkazem na místní tajné služby) vůči zaměstnanci Velvyslanectví Ruské federace z přípravy atentátu na pražské komunální politiky byla ruskou stranou opakovaně a jednoznačně vyvrácena – a to jak v Moskvě, tak i v Praze.

V souladu s článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 se Velvyslanectví obrátilo na MZV ČR se žádostí o učinění všech vhodných opatření k zabránění každého útoku proti osobě, svobodě a důstojnosti svého zaměstnance.

Kvůli osobní štvanici, kterou česká média spustila na ruského diplomata, na jeho adresu začaly chodit vyhrůžky. Velvyslanectví se v této souvislosti bylo rovněž nuceno obrátit na českou stranu pro poskytnutí zaměstnanci zastupitelského úřadu policejní ochrany.”

Česku hrozí mezinárodní ostuda

Krok, ke kterému bylo nuceno ruské velvyslanectví v Praze, je v oblasti diplomacie velmi výjimečný a závažný. Země, které nedokážou zaručit bezpečnost členům zahraničního diplomatického sboru, bývají považovány za země s nízkou úrovní dodržování práva a mezinárodních úmluv. České bezpečnostní složky v čele s Bezpečnostní a informační službou rozehrály v tomto případě pouze na základě anonymu (viz ZDE) velice nebezpečnou zpravodajskou hru, která může velmi poškodit nejen česko-ruské vztahy, ale také mezinárodní prestiž České republiky v zahraničí. Je na čase, aby si to zodpovědní činitelé u nás uvědomili a snažili se hrozící diplomatický skandál zažehnat.

Rudolf Hruboň