Ilustrační foto: John Hill / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: John Hill / Wikimedia Commons

Zahraniční

DROGY: Vojenská operace v Afghánistánu podpořila výrobu opia

Jedním z velkých nezvládnutých problémů vojenské invaze západních zemí do Afghánistánu je prudký růst produkce opia po roce 2001. Afghánistán produkuje většinu opia ve světě. V roce 2007 byla jeho produkce rekordní, činila 8200 tun, od té doby však pěstování máku pokleslo a v roce 2009 se očekávalo “jen” 6900 tun. Za vlády Tálibánu v roce 2001 to však bylo pouhých 185 tun.

Co je opium

Opium je zaschlá šťáva získaná z nezralých makovic máku setého. Jedná se o rostlinnou látku významnou svým obsahem alkaloidů, především morfinu, jenž působí jako opiát. Obsah opiátů propůjčuje opiu silně narkotický účinek spojený s utišením bolesti, pocitem klidného blaha (euforie) a celkovým útlumem organismu.

Surovina pro výrobu heroinu

Opium je využíváno farmaceutickým průmyslem k izolaci alkaloidů, které nacházejí využití jako velmi účinná analgetika a antitusika. Podstatná část zásob opia je nicméně zneužita k výrobě polosyntetického diacetylmorfinu (heroinu). Zbytek je poté využíván samotnými pěstiteli a blízkými spotřebiteli.

Surové opium; Foto: Erik Fenderson, Wikimedia Commons

Co je heroin

Heroin patří mezi silné opiáty, což jsou prostředky se silným tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Pravidelní uživatelé si vypěstují fyziologickou toleranci (závislost) vedoucí ke stupňovitě se zvyšujícímu dávkování. Rizika zneužívání heroinu:

● Předávkování, pravděpodobnost smrti
● Pro intravenózní uživatele, při použití nesterilních jehel a injekčních stříkaček hrozí nákaza patogeny jako žloutenka nebo HIV, stejně jako bakteriální nebo mykotická endokarditida.
● Otrava z příměsí přidaných pro naředění heroinu
● Chronická zácpa
● Zkornatění žil
● Tolerance vedoucí ke zvyšování dávky pro dosažení stejného účinku.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň