Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Domácí

ČR musí zavést institut STRPĚNÍ CIZINCE. I člověk bez nároku na azyl má mít práva uprchlíka

Česko zavede institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Reaguje tak na letošní rozhodnutí Soudního dvora EU, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpeční pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin. Uvádí se to v článku na serveru Česká Justice (viz ZDE).

Návrh novely azylového zákona

Vyplývá to z novely azylového zákona, která byla předložena do připomínkového procesu. Institut strpění už má dlouhodobě ve své legislativě například Německo. Kromě zavedení institutu strpění navrhuje ministerstvo vnitra rovněž i novou definici azylanta. Azylantem má být nově nikoli ten, komu byl azyl udělen, ale už ten, kdo o azyl požádal. Postavení azylanta pak bude mít žadatel po celou dobu procesu vyřizování žádosti včetně soudního řízení u Nejvyššího správního soudu v případě odmítnutí azylu.

Ani zločinec nepřestává být uprchlíkem?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v letošním rozhodnutí konstatoval, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. “Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení je nutné bezpodmínečně dodržovat,” uvádí v rozhodnutí SDEU.

Rudolf Hruboň