Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Domácí

CHARITA: Nadace Agrofert podporuje mobilní hospicové služby

Nadace Agrofert se věnuje podpoře domácí hospicové a paliativní péče řadu let. Přestože se situace v této oblasti lepší, tak se organizace poskytující služby umírajícím stále potýkají s nedostatkem finančních prostředků.

Letos věnuje přes 8,6 milionu korun

“Z výzkumů jasně vyplývá, že lidé si přejí odejít ze života v domácím prostředí, nikoliv v anonymním zařízení. A je také zřejmé, že právě paliativní péče, která probíhá v místě, které pacienti znají, může prodloužit jejich život, pomoci jejich psychice, ale i rodině pacientů. Proto dlouhodobě podporujeme rozvoj domácí hospicové a paliativní péče v České republice,” říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert. Grantové řízení na podporu mobilních hospiců bylo vypsáno v říjnu tohoto roku. Se svými žádostmi uspělo 30 organizací, mezi které nadace rozdělí 8 641 060 Kč. “Podpořené organizace využijí prostředky buď na nákup zdravotnických pomůcek, jako příspěvek na mzdy lékařských a nelékařských pracovníků nebo na nákup vozu, s nímž pak mohou jezdit za svými klienty a pomáhat jim. V tom vidíme smysl naší podpory. Není určena jen jednotlivci, ale díky práci mobilních hospiců pomáhá stovkám klientů mobilních hospiců,” dodává Zuzana Tornikidis.

O Nadaci Agrofert – Pomáhat srdcem

Nadace Agrofert vznikla v roce 2011 a sjednotila strategii charitativních činností koncernu Agrofert. Jednotlivé společnosti koncernu, ale i další dárci podpořili nadaci od data jejího založení dary v souhrnné výši přes 350 miliónů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů.

Rudolf Hruboň