Reprofoto: Česká televize

Reprofoto: Česká televize

Domácí

MANIPULACE: Česká televize upravila fakta v příspěvku o Janu Palachovi

Česká televize 9. ledna v pořadu Události od 19 hod. odvysílala příspěvek o Janu Palachovi, v rámci kterého uvedla zvukový záznam vysílání Československého rozhlasu z 21. srpna 1968, který však nebyl prezentován v původní podobě, ale byl záměrně střihově upraven.

V srpnu 1968 k nám vstoupila jen vojska Sovětského svazu?

V rámci uvedeného příspěvku (viz ZDE, od času cca 1:21) zazněl záznam tehdejšího rozhlasového vysílání v tomto znění:

“Včera, dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky…”

Autentický záznam (viz např. ZDE) však zní jinak:

“Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky…”

Porušení zákona o České televizi

Česká televize touto manipulací evidentně porušila nejen novinářskou etiku, ale také ustanovení zákona o České televizi č. 483/1991 Sb., konkrétně § 2, odstavce (2)a), kde je uvedeno:

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména:
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací…

Účel této manipulace je jasný a evidentní – zneužít výročí tragického úmrtí Jana Palacha k posílení dlouhodobé protiruské kampaně, na které se Česká televize podílí velkou měrou. Vyvolat v lidech pocit, že k nám v roce 1968 vstoupila pouze vojska tehdejšího Sovětského svazu, ač to byla ve skutečnosti společná akce většiny států tehdejší Varšavské smlouvy.

Rudolf Hruboň