Ilustrační foto: Jan Starzak / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Jan Starzak / Wikimedia Commons

Domácí

ČESKÁ TELEVIZE JE V EXEKUCI. Nerespektovala rozhodnutí soudu

Česká televize (ČT) je v exekuci kvůli nerespektování pravomocného rozsudku, kterým prohrála spor s Unií obhájců. Uvedl to dnes server Česká justice (viz ZDE).

Flagrantní nerespektování práva

Unie se na televizi obrátila v roce 2017. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádala ve čtyřech dotazech údaje k vyváženosti Otázek Václava Moravce. Pražský městský soud následně ve správním sporu konstatoval, že na odmítnutí odpovědi u dvou dotazů neměla ČT právo a že u dalších dvou otázek byla její odpověď nedostatečná. Nařídil jí proto, aby do 15 dnů část informací poskytla a u další části lépe vysvětlila své rozhodnutí. “ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,” řekl serveru advokát a člen prezídia unie Václav Vlk.

Televize rozsudek nadále odmítá

“Česká televize jedná plně v souladu s právními předpisy a dělá vše pro to, aby ochránila oprávněné zájmy ČT a principy nezávislé žurnalistiky. Pokud advokát Václav Vlk tvrdí, že ČT ignoruje právní předpisy a jednání České televize je protiprávní, nemá pravdu a Česká televize toto tvrzení odmítá,” reagovala podrážděně mluvčí televize Karolína Blinková. ČT čelí v souvislosti s rozsudkem od poloviny září exekuci, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. “České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění,” sdělila serveru mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Dodala, že výše první donucovací pokuty může činit až 100.000 korun.

Zpracoval Rudolf Hruboň