Ostravské studio České televize; Foto: Mapy.cz

Ostravské studio České televize; Foto: Mapy.cz

Domácí

ČT: Fungování ostravského studia je ohroženo. Rada odvolala dozorčí komisi

Fungování ostravského studia České televize je ohroženo. Spolu s přístupovými cestami k jeho budovám, veškerým zasíťováním, technickým podzemím, požárními stanovišti atd. stojí na soukromých pozemcích, které jeho majitelky chtějí prodat.

Zanedbání letitého problému

Pozemky pod ostravským studiem byly převedeny do soukromých rukou za podezřelých okolností v rámci restitucí. O problému s vlastnictvím pozemků pod ostravským studiem tak ví vedení České televize již spoustu let. Současný ředitel Petr Dvořák za 9 let ve funkci nebyl schopen problém vyřešit, tzn. zajistit odkup pozemků. V současné době majitelky požadují za pozemky částku 2,8 milionu korun, což je více než hodnota pozemků dle znaleckého posudku. Veřejnoprávní televize si nechala v souladu se zákonem udělat dva znalecké odhady ceny pozemků. Jeden odhadl jejich cenu na dva miliony, druhý na 1,3–1,4 milionu. Proti nákupu se postavila radní ekonomka Hana Lipovská, která upozornila, že cena není v souladu s odhady a že ČT nemůže nakupovat za předražené ceny.

Vyvrcholení nespokojenosti

Dozorčí komise poskytuje radním odborná stanoviska k nákupům a prodejům uskutečňovaným ČT. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu a v souladu s právními předpisy. S činností dozorčí komise jsou dlouhodobě nespokojeni mnozí noví členové Rady ČT v čele právě s Hanou Lipovskou. Kauza pozemků pod ostravským studiem byla poslední kapkou nedůvěry v tento dozorčí orgán a důvodem, proč pro odvolání zvedlo ruku deset radních. Pouze dva byli proti, jeden se zdržel a dva členové nebyli jednání přítomni. Odvolání komise ihned emotivně kritizoval ve svém příspěvku na sociální síti radní Zdeněk Šarapatka, který bezvýhradně podporuje současné vedení televize.

OBČANÉ BDĚTĚ: ČISTKY V ČT ZAČALY! Začal faktický puč v České televizi. Ve zbabělém "bezpečí nouzového stavu", tedy bez…

Zveřejnil(a) Zdeněk Šarapatka dne Středa 11. listopadu 2020

Zpracoval Rudolf Hruboň