Ilustrace: Sociální sítě

Ilustrace: Sociální sítě

Domácí

CENZURA: Vláda zavedla pojem “předsudečná nenávist”

Plíživé omezování svobody slova a zavádění cenzury nepohodlných názorů v ČR pokračuje. Bez pozornosti mainstreamových médií vláda schválila již na konci dubna zavedení nového pojmu do českého právního systému “předsudečná nenávist”. Uvádí se to v článku na serveru Česká Justice (viz ZDE).

Snaha o obcházení současného právního systému

Nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu, není extremista. Svým jednáním ovšem šíří strach, štěpí společnost a vyvolává antagonismy“. Tak vnitro popsalo osobu projevující předsudečnou nenávist. Vláda nové označení schválila spolu s výroční zprávou o Extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 na svém jednání 29. dubna 2019. „Zpráva nově vedle pojmu extremismus zavádí označení projevy ,předsudečné nenávisti´. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické,“ uvádí se k novému pojmu ve Zprávě ministerstva vnitra. Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno.

Definice rizik, která má mít “předsudečná nenávist”

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která mají znamenat lidé šířící “předsudečnou nenávist” pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Níže jsou popsána tato údajná rizika a subjekty, které se jich mají dopouštět:

  • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
  • Nerespektují koncept základních lidských práv.
  • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
  • Šíří strach ve společnosti.
  • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
  • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
  • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
  • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Definice jednotlivých bodů je natolik neurčitá a vágní, že v případě potřeby umožňuje zneužití a “napasování” jakéhokoliv svobodného projevu, který není konformní s oficiálně prosazovanými názory, na “předsudečnou nenávist”.

Posilování policejního státu

30 let po změně režimu v ČR dochází k opětovnému zavádění policejního státu. Zejména v poslední době v případě teroristických útoků ve světě byli pod záminkou boje proti nenávisti čeští občané bezprecedentně zastrašování politiky a představiteli policie před svobodným projevováním názorů, zejména na sociálních sítích. Zmíněná zpráva dále rozpracovává další formy potlačování svobody slova, které se chystají již v nejbližší budoucnosti, když například uvádí: „U části české společnosti přetrvává přesvědčení, že prostředí internetu je do značné míry anonymní. Někteří autoři nenávistných textů se přitom mylně domnívají, že trestně právní odpovědnost se vztahuje pouze na příslušníky extremistických hnutí (např. neonacisty) nebo že formální distancování se od extremismu či rasismu zakládá jejich beztrestnost,“ uvádí se doslova ve výroční zprávě vnitra. „Stávající praxe orgánů činných v trestním řízení tuto falešnou domněnku vyvrací. Nejvyšší státní zastupitelství poskytlo, za účelem prevence, několik případů jednání, které byly ze strany státních zastupitelství, či soudů posuzovány jako trestné,“ pokračuje zpráva několika příklady trestních postihů občanů.

Rudolf Hruboň