Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zahraniční

BULHARSKO: “S příchodem demokracie jsme přivedli zemi na mizinu,” říká novinář

“Bulharsko stojí nad propastí,” je přesvědčen přední bulharský novinář Damjan Obreškov (viz ZDE). Podle jeho slov se během posledních 30 let od začátku přechodu k demokracii počet obyvatel snížil téměř o tři miliony, porodnost prudce klesá a práceschopné obyvatelstvo odjíždí do zahraničí.

Selhání “demokracie”

„Ptám se: proč si naše vedení neuvědomuje, že náš národ stojí nad propastí? A odpovídám: protože tehdy si bude muset přiznat úplné selhání takzvaného (období) přechodu k demokracii,“ prohlásil Obreškov. Novinář připomněl i žalostnou ekonomickou situaci, v níž se země nachází.Nyní jsou odsouzeny k hladu dva až tři miliony Bulharů ve svobodném Bulharsku. Pojem „hlad“ používám ve všeobecném smyslu, ve smyslu bídy. V takové situaci se nachází nejen většina důchodců, ale i mládež s vysokoškolským vzděláním, která dostává mzdu 1000 leva (něco přes 500 eur). Cožpak je možné se s takovým příjmem ženit nebo vdávat, pořídit si dům nebo platit nájem 500 leva (přes 250 eur)? Ne, nelze, proto lidé odjíždějí do jiných, bohatých zemí,“ uvádí Obreškov. Za minulý rok tvořil HDP v Bulharsku na jednoho obyvatele pouze 7.800 eur, zatímco v jiných zemích EU je to až 30.900 eur. „To znamená, že jsme vydělali čtyřikrát méně než ostatní Evropané. To je holá pravda, taková je situace, řečeno jazykem lidu jsme nejchudší v Evropě,“ uvádí novinář dále.

Hospodářská devastace

“Bulhaři si nemohou nepoložit otázku, co vedlo k chudobě,” domnívá se novinář. „Vypadá to, že to byla pseudemokracie a pod její rouškou totální loupež a sebepohřbívání. Jak je možné, že s příchodem demokracie jsme přivedli na mizinu svou zemi, která byla v ekonomické oblasti první na Balkáně?“ ptá se dále Obreškov. Podle jeho slov v Bulharsku zmizelo zemědělství, ačkoliv v letech socialismu bylo jedním z největších vývozců v tomto odvětví. „Všichni směřují do města, vesnice se začaly vyprazdňovat a hynout. Naopak takové země jako Polsko, Česko a Maďarsko si zachovaly své zemědělství a vytlačily nás z evropského trhu, kde jsme zaujímali jedno z předních míst,“ prohlásil novinář. Odborníci z oblasti demografie vyjadřují obavy, že se z Bulharska může stát demografická poušť, neboť v současné chvíli je jedna osmina vesnic zcela opuštěných nebo v nich žije maximálně deset obyvatel.

Rudolf Hruboň