Struktura koronaviru COVID-19; Foto: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikimedia Commons

Struktura koronaviru COVID-19; Foto: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Wikimedia Commons

Domácí

BRITSKÁ MUTACE: Kompletní informace

Takzvaná britská mutace koronaviru začíná čím dál více promlouvat i do vývoje epidemie v České republice. Podle odborníků je velmi nakažlivá, na přenos stačí i poměrně krátký kontakt. Větší riziko než klasická varianta představuje také pro mladší ročníky nebo těhotné. Uvádí se to v článku na serveru Novinky (viz ZDE).

Rizikový kontakt: Stačí i několik sekund

Vzhledem k tomu, že se virus přenáší i menšími aerosolovými částicemi, které se dokážou ve vzduchu udržet delší dobu a překonat i mnoho metrů, již neplatí, že rizikovým kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a více. Podle epidemiologa Romana Prymuly se lidé mohou nakazit i za několik sekund, pokud spolu budou bez ochrany úst a nosu a někdo například kýchne. Jak ukazují nejnovější zjištění, k nakažení stačí skutečně i jen letmý kontakt se superpřenašečem. Jeden člověk tak dokáže snadno nakazit i mnohem více lidí.

Rychlejší přenos

Podle dosavadních vědeckých poznatků je britská mutace o 40 až 70 procent nakažlivější než původní varianta koronaviru. Virus se díky mutaci dokáže mnohem pevněji přichytit k cílové buňce, lépe do ní vstupuje a lépe odolává tlaku protilátek. Přenos nákazy je tak mnohem snazší.

Riziko pro zdravotní systém

Tím, že se virus snáze šíří, představuje větší hrozbu pro zdravotní systém. S rychlým nárůstem počtu nakažených lze čekat i vyšší počty lidí s těžším průběhem. Hrozí větší zatížení nemocnic a také vyšší počet obětí.

Ohroženější mladší ročníky i těhotné

Izraelští vědci upozornili na fakt, že britskou mutací viru jsou více ohrožené i mladší ročníky i těhotné, jelikož se i u nich mohou objevit těžší průběhy onemocnění. Podle odboru veřejného zdraví izraelského ministerstva zdravotnictví přibývá nemocných i mezi dětmi, a to zejména ve věkové skupině 6 až 9 let.

Jak se chránit?

Jelikož dlouhé měsíce potrvá, než dostane vakcínu proti koronaviru dostatečný počet lidí a společnost získá imunitu, nadále je důležité v rámci ochrany zdraví svého i druhých dbát na dodržování hygienických pravidel. Nadále je třeba mít na paměti pravidlo 3R (ruce, roušky, rozestupy) a pozornost je dobré věnovat také větrání, které znemožňuje kumulaci virů.

Kolektivní imunita později

Jak virus postupuje rychleji, mutace se postupně ve společnosti stává dominantní variantou. Tím, že je infekčnější, je také potřeba i pro dosažení kolektivní imunity většího procenta lidí, kteří budou vůči infekci odolní. Obecně se o kolektivní imunitě mluví, když získá rezistenci zhruba 70 procent populace, která projde nákazou nebo dostane vakcínu. Podle virologa Pavla Plevky z Masarykovy univerzity britská mutace tuto hranici posouvá na 80 procent.

Očkování

Zejména pro rizikové skupiny, kam patří hlavně staří a chronicky nemocní lidé, představuje tu nejlepší ochranu především očkování. „V současné době by bylo zapotřebí co největší počet lidí z rizikových skupin naočkovat alespoň jednou očkovací dávkou, která je sice ještě zcela neochrání před samotnou nákazou, ale po třech týdnech po aplikaci vakcíny je dokáže ochránit před těžkým průběhem onemocnění. Což potvrzuje již nyní nejnovější britská vědecká studie zveřejněná v odborném časopise Lancet,” upozorňuje imunolog prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně.

Zpracoval Rudolf Hruboň