Ilustrační foto: Molgreen

Ilustrační foto: Molgreen

Domácí

KOMENTÁŘ: Boj o Vitáskovou za 42 miliard…

V posledních týdnech na pozadí atraktivnějších událostí probíhá trochu skryt boj o 42 miliard evropských dotací na obnovitelné zdroje pro tento rok…

Oblast obnovitelných zdrojů je finančně asi nejkontroverznější oblastí státních, resp. evropských dotací vůbec. Před několika lety nechala schválit vláda ODS extrémně výhodné výkupní ceny elektřiny vyráběné ze solárních panelů. Důsledky pociťuje doslova každý občan této země v podobě příspěvku na obnovitelné zdroje energie dodnes…

Krátce po této “loupeži desetiletí” nastoupila na místo ředitelky Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která začala ihned rázně zachraňovat, co se dá. Začaly se vyšetřovat podezřelé případy schvalování solárních elektráren a reakce potenciálně poškozených solárních baronů na sebe nenechala dlouho čekat v podobě dvou pokusů o atentát…

Vitásková již pod policejní ochranou ale pokračovala dále ve snaze prověřit co nejvíce podezřelých případů. Lobby solárních baronů se ale nevzdala a výsledkem je trestní stíhání a žaloba pod záminkou právě opačnou, tzn. že měla mařit prověřování udělení licence dvěma elektrárnám podnikatele Zdeňka Zemka…

Ani hrozba 9-letého vězení ale Alenu Vitáskovou nezastrašila. K podezřením na neoprávněně vydané licence přidala upozornění na příliš vysokou podporu i u zdrojů, kterým byla licence udělena oprávněně. Díky tomu platí náš stát a potažmo EU vyšší podporu, než bychom museli. Své poznatky sdělila Vitásková do Bruselu…

V minulých měsících se přidal další problém, kdy se vládě nepodařilo včas schválit v parlamentu potřebnou legislativu tak, aby byly ze strany Bruselu provedeny do konce roku tzv. notifikace, tzn. schválení splnění požadavků jednotlivých obnovitelných zdrojů ze strany EU pro přidělení dotací…

Před koncem roku začala vláda hlavně ústy ministra průmyslu Mládka vyvíjet na Vitáskovou tlak, aby schválila dotace ve výši 42 miliard pro tento rok i bez notifikace jednotlivých zdrojů ze strany EU. Dokonce kvůli tomu přijala i vládní usnesení. Lobby solárních baronů se začala opět projevovat…

Vitásková se tak dostala do situace, kdy si měla vybrat ze dvou špatných rozhodnutí – buďto podporu schválí bez notifikací a vystaví se tak nebezpečí stíhání v případě, pokud by nebyla celá podpora ze strany EU notifikována (a peníze by de facto zaplatil náš stát) a nebo ji neschválí a bude vystavena čím dále většímu tlaku solárních baronů, resp. vlády…

Vybrala si druhou možnost, čímž zesílily tlaky ze strany vlády na to, aby byla ze své funkce odstraněna. Jediný, kdo se v tomto boji o 42 miliard postavil na stranu Vitáskové byl prezident Zeman, který jediný je oprávněn předsedkyni ERÚ jmenovat nebo odvolat…

Dnes večer přišla zpráva, že se vláda pokouší pomocí právní kličky prezidenta obejít a Vitáskovou sesadit. Je vidět, že síla 42 miliard se projevila. Která strana nakonec zvítězí, zda lobby solárních baronů a nebo předsedkyně ERÚ, která brání zájmy státu a potažmo občanů této země, se dozvíme asi brzy…

Napsáno pro Bigbloger.lidovky.cz

Rudolf Hruboň