Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Zahraniční

BLOOMBERG: Obnovu Ukrajiny chce zaplatit Brusel. Z peněz všech Evropanů

Evropská komise se chystá založit fond solidarity, za kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. Členským státům podle agentury Bloomberg už dala najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponese Evropská unie (viz ZDE).

Až 800 miliard EUR

Evropská komise podle agentury Bloomberg počítá s tím, že EU ponese hlavní tíži nákladů na rekonstrukci a nyní pracuje na mechanismu, který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny. Instrument by se prý měl podobat bezprecedentnímu fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčí 800 miliard eur. Ukrajinský fond by měl sloužit k financování investic a reforem schválených režimem v Kyjevě. Pomoc s poválečnou rekonstrukcí slíbila na počátku dubna v Kyjevě předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Černá díra korupce

Západní diplomaté chystají několik schůzek, na kterých budou projednávat plány finanční podpory Ukrajiny a snaží se vymyslet způsoby jak zajistit, aby pomoc ze Západu nebyla zneužita. Na Ukrajině je totiž rozšířena chronická korupce oligarchických klanů napojených na současný loutkový režim v Kyjevě. Dle odhadů odborníků bylo až 80% dosavadní západní finanční pomoci rozkradeno. Například Nizozemsko proto už dalo najevo, že jakékoliv investice do obnovy musí být spojeny se zaváděním struktur vládnutí, které by Ukrajinu měly přiblížit EU.

Zpracoval Rudolf Hruboň